Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/484
Название: Фармакологічне дослідження глюкозаміну гідрохлориду на різних моделях патології ока
Авторы: Бездітко, Н. В.
Bezdetko, N. V.
Ключевые слова: глюкозаміну гідрохлорид;очні хвороби;лікування;eye diseases;glucosamine hydrochloride;treating
Дата публикации: 2006
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Бездітко, Н. В. Фармакологічне дослідження глюкозаміну гідрохлориду на різних моделях патології ока / Н. В. Бездітко // Клінічна фармація. - 2006. - № 1. - С. 45-48. - Бібліогр.: с.47-48
Краткий осмотр (реферат): Запальні захворювання очей складають 30% офтальмопатології, а запальний компонент присутній у 90% всіх очних захворювань. У той же час в Україні зареєстрований тільки один НПЗЗ в очних краплях. У роботі наведені результати фармакологічного вивчення ендогенного метаболіту організму людини аміноцукру глюкозаміну, який входить до складу цілого ряду структур ока. На різних моделях очної патології (лінійного проникаючого поранення рогівки, асептичного запалення ока після циклокріопексії та хімічних опіків різного ступеня важкості) досліджено протизапальну, репаративну дію глюкозаміну гідрохлориду (ГА) в тканинах ока при місцевому призначенні у вигляді інстиляцій в кон'юнктивальну порожнину, його вплив на вміст ендогенного N-ацетилглюкозаміну та синтез колагену і глікозаміногліканів (ГАГ). Встановлено, що при експериментальних деструктивно-запальних захворюваннях ока спостерігається достовірне зниження вмісту ендогенного N-ацетилглюкозаміну в його тканинах. Інстиляції 20% розчину ГА мають протизапальну та кератопротекторну дію, стимулюють процеси репарації. Позитивний вплив ГА на клінічний перебіг супроводжується нормалізацією рівня ендогенного ацетилглюкозаміну в уражених тканинах ока, стимуляцією синтезу ГАГ і колагену. Подібний комплекс фармакологічної активності дозволяє розглядати ГА як перспективний лікарський засіб для лікування деструктивно-запальних захворювань ока.
The inflammatory eye diseases comprise 30% of ophalmopathology and an inflammatory component is present in 90% of all eye diseases. At the same time only one non-steroidal anti-inflammatory drug in eye drops has been registered in Ukraine. This article gives the results of the pharamcological studies of the endogenic metabolite of the human body, which is in a number of structures of the eye - glucosamine amino sugar. The anti-inflammatory and reparative activity of glucosamine hydrochloride has been investigated in the models of different experimental eye pathology (linear penetrating wound of cornea, aseptic eye inflammation after cyclocriopexia and chemical burn of different degrees) while administaring it locally in the form of instillations in conjuctivial cavity. Its influence on the endogenic N-acetylglucosamine content and the synthesis of collagen and glycosaminoglycans have been studied. A verified decrease in the level of endogenic N-acetylglucosamine has been shown to occur in the tissues in the experimental destructive inflammatory eye pathology. The instillations of 20% glucosamine hydrochloride solution have an anti-inflammatory and ceratoprotective action and stimulate regenerative processes. A positive effect of glucosamine hydrochloride on the clinical picture is accompanied with the normalization of the endogenic aminosugar level in the damaged eye tissues, stimulates the synthesis of collagen and glycosaminoglycans. Such complex of pharmacological activity allows to consider glucosamine to be a promising medication for treating destructive inflammatory eye diseases.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/484
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри фармакоекономіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
str_45-48.pdf278,06 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.