Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/493
Название: Фармакологічна корекція вестибулярних розладів кінетичного генезу
Авторы: Квітчата, Г. І.
Тихонова, С. О.
Тихонов, О. І.
Kvitchataya, A. I.
Tikhonova, S. A.
Tikhonov, A. I.
Ключевые слова: оптокінетичний ністагм;амплітуда;частота;бемітил;скополамін;optokinetic nystagmus;amplitude;frequency;bemithyl;scopolamine
Дата публикации: 2006
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Квітчата, Г. І. Фармакологічна корекція вестибулярних розладів кінетичного генезу / Г. І. Квітчата, С. О. Тихонова, О. І. Тихонов // Клінічна фармація. - 2006. - № 2. - С. 43-47. - Бібліогр. : с.46-47
Краткий осмотр (реферат): Проведено порівняльний аналіз вестибулопротекторної дії скополаміну та похідного 2-меркаптобензімідазолу бемітилу на моделі експериментальної хвороби руху (оптокінетична стимуляція). Вивчався вплив бемітилу в дозах 50 мг/кг; 100 мг/кг і 200 мг/кг і препарату порівняння "Скопаламін" у дозі 1 мг/кг на графічні показники оптокінетичного ністагму: амплітуду та частоту протягом 60 хвилин після внутрішньоочеревинного введення водних розчинів речовин. Виявлено, що амплітудочастотна характеристика оптокінетичного ністагму пригнічується речовинами, що вивчаються. Оскільки реверсивний постоптокінетичний ністагм служить показником постімпульсної активності, вивчався вплив досліджуваних сполук і на його показники. Найбільш вірогідне пригнічення ОКН і РПН спостерігалось під впливом бемітилу в дозі 200 мг/кг. Напрямок досліджень, що проводяться, може бути перспективним як у фундаментально-теоретичному, так і у практичному відношенні, а отримані результати потребують подальшого поглибленого вивчення та аналізу.
A comparative analysis of vestibulo-protective effect of scopolamine and 2-mercaptobenzimidazol bemithyl derivative on the model of the experimental motion disorder (optokinetic stimulation) has been carried out. The influence of bemithyl in doses of 50 mg/kg, 100 mg/kg, 200 mg/kg and the reference drug — scopolamine in the dose of 1 mg/kg on graphic indexes of optokinetic nystagmus — amplitude and frequency for sixty minutes after intra-abdominal infusion of the aquous solutions of the substances has been studied. The amplitude and frequency characteristics of optokinetic nystagmus have been revealed to be inhibited by the substances studied. The reversive postoptokinetic nystagmus serves as a postimpulse activity, the influence of the substances investigated on its indexes has been studied. The most important inhibition of optokinetic nystagmus and reversive postoptokinetic nystagmus was observed under the influence of bemithyl in the dose of 200 mg/kg. The direction of the investigations conducted is promising both in fundamental-theoretical and in practical respect and the results obtained require further and profound study and analysis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/493
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри АТЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
43-47.pdf128,99 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.