eaNUPh >
Підрозділи НФаУ >
Кафедри >
Кафедра управління та економіки фармації ІПКСФ >
Наукові публікації кафедри УЕФ >


Назва: Аналіз змістовності роботи із забезпечення якості лікарських засобів у професійній діяльності спеціалістів фармацевтичних закладів
Автори: Толочко, В. М.
Артюх, Т. О.
Толочко, М. В.
Артюх, Т. А.
Tolochko, V. M.
Artyukh, T. O.
Ключові слова: організація праці
професійні обов'язки
система забезпечення якості лікарських засобів
организация труда
профессиональные обязанности
система обеспечения качества лекарственных средств
organization of work
professional responsibilities
the system of quality assurance of medicines
Дата публікації: 2013
Видавець: НФаУ
Бібліографічний опис: Толочко В. М. Аналіз змістовності роботи із забезпечення якості лікарських засобів у професійній діяльності спеціалістів фармацевтичних закладів / В.М. Толочко, Т. О. Артюх // Фармаком. - 2013. - №3. - С. 99-105
Короткий огляд (реферат): Проведено дослідження змістовності елементів системи забезпечення якості лікарських засобів (ЛЗ), що стосуються діяльності фармацевтичних закладів (ФЗ) з роздрібної реалізації ЛЗ та професійної діяльності спеціалістів, що забез- печують якість ЛЗ, а саме спеціалістів, що виконують обов'язки уповноваженої особи (СУО]. Досліджено чинники, що впливають на кількість елементів роботи та обсяг часу на їх виконання у балансі робочого часу СУО. Встановлено відпо- відність кількості відібраних зразків ЛЗ для проведення візуального контролю якості без розкриття упаковки витратам робочого часу СУО на його здійснення, залежно від загальної кількості ЛЗ однієї серії, що надійшла до ФЗ.
Проведены исследования содержания элементов системы обеспечения качества лекарственных средств (АС), касающихся деятельности фармацевтических учреждений (ФУ) по розничной реализации АС и профессиональной деятельности специалистов, обеспечивающих качество АС, а именно специалистов, исполняющих обязанности уполно моченного лица (СУЛ). Исследованьї факторьі, влияющие на количество злементов работи и обьем времени на их выполнение в балансе рабочего времени СУЛ. Установлено соответствие количества отобранных образцов АС для проведения визуального контроля качества без вскрытия упаковки затратам рабочего времени СУЛ на его осуществление, в зависимости от общего количества АС одной серии, поступившего в ФУ.
Investigations of medicines quality provision system elements content concerning pahrmaceutical institution activity on retail sale of medicines and professional activity of specialists, providing medicines quality, namely specialists, carrying out duties of quality manager have been carried out by authors. The factors, influencing on amount of activity elements and volume of time for its implementation in balances of quality manager working time, have been studied. Accordance of medicines samples quantity for visual control of quality conducting without opening the package to spending of quality manager working time for its implementation depending on medicines of one series total amount, coming in pharmaceutical institution has been determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/4971
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації В. М. Толочко
Наукові публікації кафедри УЕФ

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Фармком_Артюх.pdf2,22 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.