Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5064
Title: Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі в період другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського університету)
Other Titles: Усовершенствование профессиональной подготовки будущих специалистов медико-фармацевтической отрасли в период второй пол. ХІХ – в начале ХХ вв. (на примере Харьковского университета)
Improvement of training the future professionals for medical and pharmaceutical industry in the second half of the XIX – early ХХ cent. (by Kharkov University)
Authors: Лутаєва, Т. В.
Лутаева, Т. В.
Lutaieva, T. V.
Keywords: медико-фармацевтична освіта;університет;наукове товариство;матеріальна база навчальних закладів
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Лутаєва, Т. В. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі в період другої пол. ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського університету) / Т. В. Лутаєва // Компетентнісний підхід в освіті : теоретичні засади і практика реалізації : матеріали методологічного семінару, м. Київ, 3 квіт. 2014 р. : [у 2 ч.]. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – Ч. 2. – С. 107-113.
Abstract: Проведений науковий пошук показав, що у другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. в Харківському університеті поєднувалася теоретична і практична підготовка фахівців для медико-фармацевтичної галузі. На медичному та фізико-математичному факультетах особлива увага приділялася практичним заняттям та створенню належних умов для їх проведення. Важливим напрямом удосконалення процесу організації медико- фармацевтичної освіти була координація діяльності науково педагогічних кадрів з послугами практичної охорони здоров’я, інтеграція науки та клінічної практики.
Проведенный научный поиск показал, что во dторой половине ХІХ–вначале ХХвв. в Харьковском университете в единстве осуществлялись теоретическая и практическая подготовка специалистов для медико-фармацевтической отрасли. На медицинском и физико-математическом факультетах особое внимание уделялось практическим занятиям и созданию надлежащих условий для их проведения. Важным направлением усовершенствования процесса организации медико-фармацевтического образования была координация деятельности научно-педагогических кадров c услугами практического здравоохранения, интеграция науки и клинической практики.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/5064
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри педагогiки та психологiї IПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf307,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.