Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/519
Название: Соціальні аспекти, проблеми та перспективи розвитку первинної медико-санітарної та фармацевтичної допомоги за умов впровадження сімейної медицини в Україні
Авторы: Котвіцька, А. А.
Kotvitska, A. A.
Котвицкая, А. А.
Ключевые слова: сімейна медицина;сім'я;первинна медико-санітарна допомога;національна лікарська політика;family Medicine;family;primary health care;national drug policy
Дата публикации: 2006
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Котвіцька, А. А. Соціальні аспекти, проблеми та перспективи розвитку первинної медико-санітарної та фармацевтичної допомоги за умов впровадження сімейної медицини в Україні / А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. - 2006. - № 4. - С. 15-20. - Бібліогр. : с.20
Краткий осмотр (реферат): Представлена узагальнена емпірична модель надання фармацевтичної допомоги населенню. Проведене моделювання національної лікарської політики (НЛП), яка орієнтується на надання первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) в умовах втілення сімейної медицини. Сформульовані проблеми, які на сьогоднішній час гальмують втілення на відповідному рівні сімейної медицини в Україні та вимагають першочергового їх вирішення, а саме: неготовність системи охорони здоров'я надати юридичну, економічну, управлінську самостійність структурам ПМСД; невизначеність принципів, механізмів і моделей НЛП з орієнтацією на сімейну медицину. Виділені питання, які стосуються нормативно-правової бази, підготовки спеціалістів цього напрямку, що вимагають вирішення в умовах реформування ПМСД як на державному, так і на регіональному рівнях. Згідно з даними літератури представлений досвід розвитку інституту лікаря загальної практики в США та в Україні.
The generalized empiric model of the pharmaceutical aid providing to the population has been presented. The design of the national medicinal policy oriented to providing the first medical sanіtary aid (FMSA) in the conditions of the family medicine introduction has been conducted. The problems impeding the introduction of the family medicine in Ukraine at the proper level nowadays and requiring the immediate solution have been formulated; they are incomplete readiness of the healthcare system to give the legal, economic and administrative independence to the FMSA structures; vagueness of the principles, mechanisms and models of the national medicinal policy oriented to the family medicine. The issues concerning the normative legal base, preparation of specialists for this branch have been selected. They require the decision making in the conditions of the FMSA reforming both at the state and regional levels. On the basis of the literature data the experience of the general practitioner institution development in the USA and in Ukraine has been presented.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/519
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації А. А. Котвіцької

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
15-20.pdf168,1 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.