Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/534
Title: Антигіпертензивна дія препарату "Форидон" (гель) виробництва ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ"
Authors: Тарасенко, О. О.
Tarasenko, O. O.
Keywords: артеріальна гіпертензія;антагоністи кальцію;форидон;hypertension;forydon;calcium antagonists
Issue Date: 2007
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Тарасенко, О. О. Антигіпертензивна дія препарату "Форидон" (гель) виробництва ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" / О. О. Тарасенко // Клінічна фармація. - 2007. - № 4. - С. 9-13. - Бібліогр. : с.13
Abstract: Препарати на гелевій основі широко застосовуються в медичній практиці за кордоном. Гелева основа володіє підвищеною біодоступністю і може бути використана для введення лікарських речовин як місцевої, так і системної дії. Форидон — перший в Україні антагоніст кальцію для трансдермального введення діючої речовини в системний кровообіг. У проведеному дослідженні вивчено антигіпертензивну дію різних лікарських форм антагоністу кальцію дигідропіридинового ряду форидону: гелю і таблеток при лікуванні хворих на есенціальну гіпертензію. Під наглядом перебувало 80 хворих обох статей. Антигіпертензивну дію лікарських форм оцінювали за допомогою випадкових вимірювань, а також добового моніторування артеріального тиску. Було встановлено, що за даними "офісних" вимірювань артеріального тиску досліджувані препарати чинять однаковий антигіпертензивний ефект. Результати добового моніторування артеріального тиску показали, що форидон (гель) при монотерапії протягом 3 тижнів більш ефективно та рівномірно знижує артеріальний тиск на протязі доби у порівнянні з таблетками форидону. Крім того, гель форидону виявився здатним нормалізувати порушений добовий профіль артеріального тиску.
Medicines on the gel basis are widely applied in medical practice abroad. The gel basis has higher bioavailability and may be used for drug introduction of both local and systemic action. Foridon-gel is the first in Ukraine calcium channel blockers for transdermal introduction of the active substance in the systemic blood circulation. The study of the antihypertensive action of different medicinal forms of foridon dihydropyridine derivatives calcium channel blockers such as foridon gel and foridon tablets in treating patients with the essential hypertension has been performed. There were 80 patients, male and female, under medical observation. The antihypertensive action of the medicinal forms has been estimated by the random measuring of blood pressure and twenty-four hours blood pressure monitoring. According to the measurements of the blood pressure in the consulting room an equal antihypertensive action of the medicines studied has been found. The data obtained during twenty-four hours blood pressure monitoring have shown that foridon-gel prescribed as a single- drug therapy for 3 weeks decreases the twenty-four hours blood pressure more effectively and evenly comparing with foridon tablets. Besides, foridon gel can normalize the abnormal twenty-four hour schedule of the blood pressure.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/534
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
09-13.pdf195,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.