Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/561
Название: Цитокінзалежні механізми імунотропної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу
Авторы: Ковальчук, І. В.
Kovalchuk, I. V.
Ключевые слова: експериментальний стрес;фітоадаптогени;імунологічна резистентність;механізми імунотропної дії;experimental stress;phytoadaptogenes;immune resistance;mechanisms of immunotropic action
Дата публикации: 2011
Библиографическое описание: Ковальчук, І.В. Цитокінзалежні механізми імунотропної дії адаптогенів рослинного походження в умовах експериментального стресу : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 14.03.05 / І. В. Ковальчук. - Х., 2011. - 23 с. - Бібліогр. : с. 19-20
Краткий осмотр (реферат): Дисертацію присвячено вивченню цитокінзалежних механізмів стрес- та імунопротекторної дії фітоадаптогенів та обґрунтуванню доцільності їх застосування з метою корекції стресових розладів гуморального імунітету та противірусної резистентності. Показано, що їх імунорегулюючі властивості проявляються незалежно від моделі стрессу і мають дозозалежний характер. Адаптогени з різною ефективністю модулюють в умовах стресу продукцію цитокінів перитонеальними макрофагами, підвищують чутливість лімфоцитів периферичної крові до модулюючого впливу ІЛ-1β в РБТЛ, підсилюють інтерфероноутворення і реакцію NК-клітин крові у відповідь на інфікування вірусом грипу А та суттєво зменшують у післястресовому періоді летальність від вірусної інфекції. Найпотужнішим захисним впливом володіє фітозасіб на основі родіоли рожевої, який в умовах стресу та вірусного інфікування найбільш збалансовано сприяє стабілізації як гуморальних, так і клітинних факторів резистентності.
Thesis is devoted to studying the cytokine-dependent mechanisms of stress- and immunoprotective action of phytogenic adaptogenes and substantiation of their use for correction of stress-caused disorders of humoral immunity and the antiviral resistance of the organism. It was shown that the immunoregulatory properties of adaptogenes do not depend on the model of stress and have a dose-dependent nature. Adaptogenes modulate with different effectiveness in conditions of stress production of cytokines by peritoneal macrophages, increase sensitivity of peripheral blood lymphocytes to modulating effect of IL-1β in the RBTL, enhance interferonogenesis and the reaction of NK-blood cells in response to infecting with influenza type A virus and significantly reduce mortality from viral infection. The preparation on the basis of Rhodiola rosea provide the most evident protective effect, which in conditions of stress and viral infection contribute to a balanced stabilization both cellular and humoral factors of resistance.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/561
Располагается в коллекциях:14.03.05.Фармакологія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Автореферат_Ковальчук.doc325 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.