Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/579
Title: Вплив мікробіологічного каротину на передчасне старіння на фоні УФ-опромінення
Authors: Струс, О. Є.
Strus, O. Ye.
Keywords: каротин мікробіологічний;УФ-опромінення;антиоксиданти;геропротектори;carotene microbiological;antioxidants;UV-irradiation;heroprotektory
Issue Date: 2008
Bibliographic description (Ukraine): Струс, О. Є. Вплив мікробіологічного каротину на передчасне старіння на фоні УФ-опромінення / О. Є. Струс // Клінічна фармація. - 2008. - № 1. - С. 45-48. - Бібліогр. : с. 48
Abstract: Представлені результати дослідження біологічної активності мікробіологічного каротину як антиоксиданта при ультрафіолетовому стресі у тварин різного віку. Показано, що каротин має геропротекторну дію на фоні УФ-опромінення, яке володіючи антиоксидантною дією, у хронічному досліді протягом (60 днів) при пероральному щоденному введенні старим щурам (2,5 роки) у дозі 2 мл/кг знижує рівень продуктів ПОЛ у печінці (основному метаболічному органі тварин) до рівня, характерного для молодих, що супроводжується гальмуванням процесів старіння і явищами омолодження, які визначаються за фізіологічним станом тварин (рухливість, хутряний покрив, статевий потяг), рівнем тестостерону в крові, а також за зменшенням природної вікової смертності. Висока ефективність мікробіологічного каротину дозволяє рекомендувати його як антиоксидантний засіб при різних патологічних станах, що супроводжуються порушенням антиоксидантної рівноваги в організмі.
The research results of the biological activity of microbiological carotene as antioxidant in UV-stress in animals of different ages have been presented. It has been shown that carotene has a geroprotective action. During the prolonged experiment (60 days) with everyday peroral introduction to old rats in the dose of 2 ml/kg it has been determined that due to its antioxidative action, carotene decreases the level of lipids peroxidative oxidation in liver to the level, which is typical to young animals that is accompanied by inhibition of aging processes and the phenomena of rejuvenation effects. Such rejuvenation effect is determined by the physiological state of animals (mobility, hair surface conditions, sexual attraction), by the testosterone level in blood, as well as by the decrease of the natural aging mortality. A high efficiency of microbiological carotene allows recommending it as an antioxidant in various pathological states accompanied by the antioxidative misbalance in the organism.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/579
ISSN: 1562-725Х
Appears in Collections:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-48.pdf116,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.