Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/586
Название: Статистичне моделювання захворюваності населення та пільг і дотацій на ліки в регіонах України
Авторы: Котвіцька, А. А.
Kotvitska, A. A.
Котвицкая, А. А.
Ключевые слова: фармацевтичне забезпечення;захворюваність;дотації;пільги;статистичне моделювання;кластерний аналіз;кореляційний аналіз;pharmaceutical provision;grants;statistical modeling;correlation analysis;morbidity;benefits;cluster analysis
Дата публикации: 2008
Библиографическое описание: Котвіцька, А. А. Статистичне моделювання захворюваності населення та пільг і дотацій на ліки в регіонах України / А. А. Котвіцька // Клінічна фармація. - 2008. - № 2. - С. 24-29 . - Бібліогр. : с.29
Краткий осмотр (реферат): Враховуючи дані Всеукраїнського вибіркового обстеження умов життя сімей (домогосподарств), яке здійснюється Держкомстатом України і проводиться по усіх регіонах України на постійній основі, проведено аналіз динаміки середнього рівня регіональної захворюваності на одного жителя по регіонах, який свідчить про значну варіацію показника від 45,8% (2002 р.) до 71,9% (2006 р.). З метою встановлення наявності (або відсутності) зв'язку між рівнем захворюваності в регіонах і сумою пільг і дотацій на ліки, використовуючи дані щодо суми пільг і дотацій по регіонах на одну сім'ю, було розраховано середню суму пільг за рік на душу населення по регіонах в динаміці 2002-2006 рр. З використанням методів регіональної кластеризації k-середніх і кореляційного аналізу встановлено, що для ряду регіонів існує позитивний зв'язок між сумою пільг і дотацій, з одного боку, і рівнем захворюваності, з іншого; разом з тим є регіони, де цей зв'язок негативний. За результатами аналізу встановлено, що тільки шести регіонам України притаманний значущий статистичний зв'язок зазначених показників. Тенденція, що склалася, є результатом відсутності ефективної компенсації вартості ліків.
On the basis of the data of the Ukrainian selective research of families' life conditions (household), which is conducted on the permanent basis by the Ukrainian State Statistics Committee in all regions, the analysis of dynamics for the average level of the regional morbidity per one habitant by regions has been conducted, its results testify a considerable index variation from 45.8% (in 2002) to 71.9% (in 2006). The sum of benefits and grants has been calculated by the regions in dynamics from 2002 to 2006 in order to establish the presence (or absence) the relationship between the morbidity level in regions and the sum of grants and benefits per one family. Using the methods of regional clusterization of k-mean values and the correlation analysis it has been found that there is a positive relationship between the sum of benefits and grants on the one hand and the morbidity on the other hand in a number of regions. At the same time there are some regions for which such relationship has a negative character. As a result, the analysis has revealed that there is the meaningful statistical relationship of the given indexes only for six regions of Ukraine. This tendency is a result of absence of the effective system of drug cost compensation.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/586
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації А. А. Котвіцької

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
24-29.pdf158,45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.