Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6108
Название: Розробка методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток «Капотіазид»
Другие названия: Quantitative determination of the active ingredients in capothiazide tablets
Разработка методики количественного определения действующих ингредиентов таблеток капотиазид
Авторы: Аніщенко, С. О.
Бевз, Н. Ю.
Георгіянц, В. А.
Анищенко, С. А.
Бевз, Н. Ю.
Георгиянц, В. А.
Anishchenko, S. O.
Bevz, N. Yu.
Heorhiants, V. A.
Ключевые слова: спектрофотометрія;йодометричне титрування;Капотіазид;таблетки;кількісне визначення;спектрофотометрия;йодометрическое титрование;Капотиазид;таблетки;количественное определение;spectrophotometry;iodometric titration;Capothiazide tablets;assay
Дата публикации: 2014
Издательство: НМАПО імені П.Л.Шупика
Библиографическое описание: Аніщенко С.О. Розробка методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток «Капотіазид» / С. О. Аніщенко, Н. Ю. Бевз, В. А. Георгіянц // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23, книга 4. – С. 418-423.
Краткий осмотр (реферат): Introduction. Capothiazide is a drug for the treatment of hypertension, which contains two active components: captopril (inhibitor of angiotensin-converting enzyme) and hydrochlorothiazide (diuretic). Development of techniques for the quantitative determination of the active substances in the multidrug form is relevant. Purpose. Development of spectrophotometric methods of quantitative determination of hydrochlorothiazide and quantitative determination of captopril by iodometric titration. Materials and methods. The studies were conducted on the basis of Pharmaceutical Chemistry Department of the National Pharmaceutical University. Capothiazide tablets were used as the object. Analytical tests were conducted by absorption spectrophotometry using Evolution 60s spectrophotometer and iodometric titration was performed using the volumetric glassware of А class, analytical scales «Axis» model ANG 200. Results. Quantitative determination of hydrochlorothiazide in Capothiazide tablets is recommended by absorption spectrophotometry in UV and visible spectral regions. The determination was performed in 0.01 M solution of sodium hydroxide at the wave length of 273 nm. The subjection to the Bouguer-Lambert-Ber law for solutions of hydrochlorothiazide in 0.01 M solution of sodium hydroxide is observed in the range of concentrations 2,00•10-3 – 8,00•10-3 %, the specific absorption index is 245+1. It is established that captopril and excipients do not interfere with the quantification of hydrochlorothiazide in such conditions. Quantitative determination of captopril is recommended by iodometric titration using starch as an indicator. Relative errors of the average result of all three series of tablets do not exceed the norms indicated in the State Pharmacopoeia of Ukraine. Conclusion. There was developed a technique of quantitative determination of hydrochlorothiazide in Capothiazide tablets by absorption spectrophotometry in UV and visible spectral regions. It is proposed to determine the content of captopril in Capothiazide by iodometric titration using starch indicator.
Вступ. В Україні з 2001 р. запроваджена формулярна система лікарських засобів. Разом з тим нераціональна фармацевтична політика залишається основною перепоною забезпечення доступності населення до клінічно і економічно ефективних і безпечних лікарських засобів. Мета. Визначити перспективи розвитку формулярної системи лікарських засобів в Україні на основі подальших наукових досліджень у даному напрямку. Матеріали і методи. Системний аналіз світових і вітчизняних наукових джерел, нормативно-правових документів за темою дослідження. Результати і висновки. Встановлено, що найпоширенішими проблемами типо- вої клінічної практики з призначення лікарських засобів в Україні є одночасне застосування ліків однієї фармакотерапевтичної групи одним і тим же хворим, використання лікарських засобів з сумнівною клінічною ефективністю, поліпрагмазія та неврахування можливості негативних лікових взаємодій. В Україні лише 13,3% ліків постачається через лікарні, решту населення отримує і самостійно сплачує через аптечну мережу, а реімбурсації за рахунок держави підлягає лише 22,0% вартості ліків. Як висновок, подальшого розвитку потребує наукове обґрунтування необхідності використання протоколів медичної допомоги, розроблених на положеннях доказової медицини, у взаємодії з формулярами лікарських засобів, а також вдосконалення державного регулювання доступності ефективних і безпечних лікарських засобів до населення.
Вступ. Капотіазид – лікарський засіб для лікування гіпертонічної хвороби, містить два діючих компонента: інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту каптоприл та тіазидний діуретик гідрохлоротіазид. Актуальним є розробка методик кількісного визначення діючих речовин в комбінованій лікарській формі. Мета. Розробка спектрофотометричної методики кількісного визначення гідрохлоротіазиду та титриметричної методики визначення каптоприлу методом йодометрічного титрування у комбінованих таблетках Капотіазид. Матеріали та методи. Дослідження були проведені на базі кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, як об’єкт використовували таблетки Капотіазид. Аналітичні випробування проводили методом абсорбційної спектрофотометрії з використанням спектрофотометра Evolution 60s та йодометричного титрування з використанням мірного посуду класу А, аналітичних ваг «Axis» модель ANG 200. Результати. Кількісне визначення гідрохлоротіазиду в таблетках Капотіазид реко- мендовано проводити методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру. Визначення проводили у 0,01 М розчині натрію гідроксиду, за довжини хвилі 273 нм. Підпорядкування закону Бугера-Ламберта- Бера для розчинів гідрохлоротіазиду в 0,01 М розчині NаОН спостерігається в межах концентрацій від 2,00 • 10-3 до 8,00 • 10-3 %, питомий показник поглинання становить 245+1. Установлено, що каптоприл та допоміжні речовини не заважають кількісному визначенню гідрохлоротіазиду за таких умов. Кількісне визначення каптоприлу рекомендовано проводити методом йодометричного титрування, використовуючи індикатор крохмаль. Відносні похибки середнього результату для усіх трьох серій таблеток не перевищують норми допустимих ДФУ відхилень. Висновок. Розроблено методику кількісного визначення гідрохлоротіазиду в таблетках Капотіазид методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій ділянках спектру. Запропоновано визначати вміст каптоприлу в таблетках методом йодометричного титрування з індикатором крохмаль.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6108
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри фармацевтичної хімії
Наукові публікації кафедри ЯССЛ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
5.pdf665,07 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.