Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6196
Title: Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів
Authors: Посилкіна, О. В.
Сагайдак-Нікітюк, Р. В.
Хромих, А. Г.
Новицька, Ю. Є.
Посылкина, О. В.
Сагайдак-Никитюк, Р. В.
Хромых, А. Г.
Новицкая, Ю. Е.
Posylkina, O. V.
Sagaidak-Nikityuk, R. V.
Khromyh, A. G.
Novytska, Yu. Ye.
Keywords: інтегрований холодовий ланцюг;біотехнологічні лікарські засоби;фармацевтичне підприємство
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Посилкіна, О. В. Керівництво процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів : наук. метод. рек. / О. В. Посилкіна, Р. В. Сагайдак-Нікітюк, А. Г. Хромих, Ю. Є. Новицька. – Х. : НФаУ, 2014. – 26 с.
Abstract: У науково-методичних рекомендаціях обґрунтовується необхідність розробки керівництва процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання біотехнологічних лікарських засобів (БТЛЗ).Наведена сфера застосування керівництва процесу створення інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ. Визначена відповідальність і компетенції зі створення інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ. Наведено обладнання інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ. Розроблено вимоги до персоналу інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ. Запропоновано вимоги до документації інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ. Розкрито вимоги до організації контролю за процесами отримання, зберігання, транспортування та використання БТЛЗ учасниками інтегрованого холодового ланцюга. Розроблено зміст плану екстрених заходів, необхідних для здійс-нення учасниками інтегрованого холодового ланцюга в надзвичайних ситуаціях. Запропоновано алгоритм моніторингу параметрів процесу ство-рення інтегрованого холодового ланцюга постачання БТЛЗ.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6196
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри управлiння та економiки пiдприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kerivn_procesu_stvor_integrov_holod_lancyuga_postach_biotehnol_LZ.pdf410,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.