Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/638
Название: Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей парентеральної форми кверцетину в умовах розвитку хронічної ниркової недостатності
Авторы: Зупанець, І. А.
Шебеко, С. К.
Харченко, Д. С.
Zupanets, I. A.
Shebeko, S. K.
Kharchenko, D. S.
Ключевые слова: експериментальна фармакологія;кверцетин;ниркова недостатність;experimental pharmacology;quercetin;renal insufficiency
Дата публикации: 2009
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Зупанець, І. А. Експериментальне вивчення фармакологічних властивостей парентеральної форми кверцетину в умовах розвитку хронічної ниркової недостатності / І. А. Зупанець, С. К. Шебеко, Д. С. Харченко // Вісник фармації. - 2009. - № 2. - С. 75-78.
Краткий осмотр (реферат): Встановлено, що в останні роки в усьому світі спостерігається значне збільшення кількості хворих із хронічною нирковою недостатністю (ХНН). Слід зазначити, що результати етіологічного та патогенетичного лікування більшості хронічних за¬хворювань нирок, у тому числі і ниркової недостатності, залишаються незадовільними. У зв'язку з цим було вивчено вплив парентеральної форми кверцетину на перебіг ХНН у щурів, викликаної підшкірним введенням сулеми. Установлено, що під впливом кверцетину відзначалося підвищення діурезу і показників швидкості клубочкової фільт¬рації та канальцевої реабсорбції. Крім того, проведені дослідження свідчать про позитивний вплив кверцетину на азотистий обмін у щурів. Так, під впливом кверцетину у щурів зменшувався рівень креатиніну і сечовини крові та збільшувався клі¬ренс сечовини. Результати експерименту свідчать про те, що в умовах розвитку у щурів ХНН квер¬цетин при парентеральному введенні поліпшує по¬казники функціонального стану нирок і азотистого обміну лабораторних тварин, а також чинить за¬гальний позитивний вплив на перебіг захворюван¬ня, при цьому не поступаючись референс-препарату "Леспенефрил".
There is a significant increase of the amount of patients with chronic renal insufficiency (CRI) for the last several years. It is worth mentioning that the results of ethiological and pathogenetic treatment of the majority of chronic renal diseases including renal insufficiency remain imperfect. So, the study of the influence of the quercetin parenteral form on the clinical course of CRI in rats caused by the subcutaneous introduction of sulema has been conducted. It has been found that the increase of diuresis, the indexes of glomerular filtration rate and tubular reabsorption was observed under the influence of quercetin. In addition, the research conducted testifies the positive effect of quercetin on the nitrous exchange in rats. Thus, the blood levels of creatinine and urea were decreased and the clearance of urea was increased in rats under the influence of quercetin. The experimental results testify that in conditions of the development of CRI in rats quercetin introduced parenterally improves the indexes of the functional state of the kidneys and the nitrous exchange of laboratory animals, as well as it has a general positive effect on the clinical course of the disease and it is not inferior to the reference-medicine — Lespenefril
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/638
ISSN: 1562-7241
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 1993-2009
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
str_75-78.pdf108,42 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.