Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6431
Название: Вивчення лікувальної дії мазі з метилпреднізолону ацепонатом і керамідами в умовах експериментального алергічного дерматиту
Другие названия: Изучение лечебного действия мази с метилпреднизолона ацепонатом и керамидами в условиях экспериментального аллергического дерматита
A study of the therapeutical influence of ointment with methylprednisolone aceponate and ceramides under the conditions of experimental allergic dermatitis
Авторы: Бутко, Я. О.
Ляпунов, М. О.
Дроговоз, С. М.
Бутко, Я. А.
Butko, Ya. O.
Ляпунов, Н. А.
Laypunov, M. O.
Дроговоз, С. М.
Drogovoz, S. M.
Ключевые слова: алергічний дерматит;метилпреднізолон;кераміди;мазь;метилпреднизолон;керамиды;methylprednisolone;ceramides
Дата публикации: 2013
Библиографическое описание: Бутко Я.О. Вивчення лікувальної дії мазі з метилпреднізолонe ацепонатом і керамідами в умовах експериментального алергічного дерматиту / Я.О. Бутко, С.М. Дроговоз, М.О. Ляпунов // Ліки України. – 2013. – №5(171). – С. 39–41.
Краткий осмотр (реферат): Мета роботи: вивчення лікувальної дії мазі, содеожащей метилпреднизолон з керамідами при експериментальному алергічному дерматиті у щурів. Матеріали і методи. В експерименті було використано 72 щура. Моделювання алергічного дерматиту проводили за методом П.Н. Залкан. В ході дослідження оцінювали клінічні прояви дерматиту на шкірі, а також визначали біохімічні показники (лужна фосфатаза, сечовина, ТБК-реактанти, відновлений глутатіон і рівень циркулюючих імунних комплексів). Результати та їх обговорення. Результати проведених досліджень показали, що розвиток алергічного дерматиту супроводжувалося гіперемією, дифузним набряком і еритемою шкіри, а також підвищенням рівня біохімічних показників - сечовини, лужної фосфатази, ТБК-реактантов, циркулюючих імунних комплексів і зменшенням рівня відновленого глутатіону. Встановлено, що застосування мазі, яка містить метилпреднизолон з керамідами, знижує інтенсивність ураження шкіри і сприяє нормалізації показників цитолізу, перекисного окислення ліпідів, стану антиоксидантної системи та рівня циркулюючих імунних комплексів. По виразності лікувальної дії досліджувана мазь не поступається препарату порівняння. Висновки. Перспективним є подальше фармакологічне вивчення мазі, яка містить метилпреднізолону ацепонат і керамидами з метою підвищення ефективності та безпеки лікування алергічних захворювань шкіри.
Цель работы: изучение лечебного действия мази, содеожащей метилпреднизолон с керамидами при экспериментальном аллергическом дерматите у крыс.
The aim of this work was to study therapeutic action of ointment “Methylprednisolone with ceramides” under the condition of allergic contact dermatitis.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/6431
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри фармакологiїВсе ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

Инструменты администратора