Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/649
Название: Діагностика смертельних отруєнь амітриптиліном за результатами судово-токсикологічних досліджень
Авторы: Баюрка, С. В.
Карпушина, С. А.
Бондар, В. С.
Степаненко, В. І.
Bayurka, S. V.
Karpushina, S. A.
Bondar, V. S.
Stepanenko, V. I.
Ключевые слова: антидепресанти;амітриптилін;біологічний матеріал;тонкошарова хроматографія;кольорові реакції;УФ-спектроскопія;екстракційна фотометрія;antidepressants;amitriptyline;biological material;thin layer chromatography;color reaction;UV spectroscopy
Дата публикации: 2009
Библиографическое описание: Діагностика смертельних отруєнь амітриптиліном за результатами судово-токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина, В. С. Бондар, В. І. Степаненко // Клінічна фармація. - 2009. - № 2. - С. 30-33. - Бібліогр. : с. 33.
Краткий осмотр (реферат): Вивчено розрізняючу спроможність відносно амітриптиліну загальноприйнятих у судово-токсикологічному аналізі методів ізолювання "лікарських" отрут за методами О.О.Васильєвої, Стаса-Отто, В.П.Крамаренка, які дозволили виділити, відповідно, 15,84+1,49%, 11,46+1,08%, 9,60+1,43% амітриптиліну. Показана можливість використання методу тонкошарової хроматографії (ТШХ), кольорових реакцій, УФ-спектроскопГї для виявлення амітриптиліну, виділеного з біологічного матеріалу після попередньої додаткової очистки витяжок від супутніх домішок за допомогою методів екстракції та ТШХ. Кількісний вміст препарату в екстрактах встановлювали екстракційно-фотометричним методом за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Світло-поглинання забарвлених розчинів підлягало закону Бугера-Ламберта-Бера в межах концентрацій від 5 до 140 мкг амітриптиліну в 14 мл кінцевого об'єму. Відносна помилка кількісного визначення не перевищувала 3%. Отримані результати можуть бути використані для судово-токсикологічних досліджень біологічного матеріалу при смертельних отруєннях амітриптиліном.
Capacity of the generally accepted in forensic and toxicological analysis of the isolation methods of "medicinal" poisons has been studied with regard to amitriptyline by the methods of O.O.Vasilyeva, Stas-Otto, V.Ph.Kramarenko, which allowed to isolate 15,84+1,49%, 11,46+1,08%, 9,60+1,43% of amitrip-tyline, respectively. The possibility of using the Thin Layer Chromatography method, colour reactions and UV-spectroscopy to detect amitriptyline isolated from the biological material after the previous additional purification of the extracts from concomitant admix¬tures by back extraction and TLC has been shown. The quantitative content of the drug in the extracts was determined by the extraction photometry method by the reaction of ionic associate formation with the acid azodye methyl orange. Light absorption of the coloured solutions was subjected to the Bouguer-Lam-bert-Behr law within the range of concentrations from 5 to 140 mg of amitriptyline in 14 ml of the final volume. The relative error of the quantitative determi¬nation did not exceed 3%. The results obtained can be used for forensic and toxicological investigations of the biological material in the lethal amitriptyline poisonings.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/649
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри лікарської та аналітичної токсикології

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
str_30-33.pdf127,89 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.