Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/684
Название: Діагностика гострих отруєнь піразидолом за результатами токсикологічних досліджень
Авторы: Баюрка, С. В.
Карпушина, С. А.
Bayurka, S. V.
Karpushina, S. A.
Ключевые слова: чотирициклічні антидепресанти;піразидол;біологічні рідини;тонкошарова хроматографія;УФ-спектроскопія;екстракційна фотометрія;pirazidol;biological fluids;UV spectroscopy;thin layer chromatography;extraction photometry
Дата публикации: 2009
Библиографическое описание: Баюрка, С. В. Діагностика гострих отруєнь піразидолом за результатами токсикологічних досліджень / С. В. Баюрка, С. А. Карпушина // Клінічна фармація. - 2009. - № 4. - С. 45-48. - Бібліогр. : с. 48.
Краткий осмотр (реферат): Розроблені ефективні методики рідинно-рідинної екстракції піразидолу з біологічних рідин хлороформом із лужного середовища при рН 10. Ідентифікацію піразидолу в отриманих біологічних екстрактах проводили за допомогою тонкошарової хроматографії з використанням рухомих фаз хлороформ і хлороформ — метанол (90:10) (послідовно) (Я[ = 0,45±0,02), а також хлороформ і метанол — амоній гідроксиду 25% розчин (100:1,5) (послідовно) (Я[ = 0,55±0,02), УФ-спектроскопії після елюювання препарату з фореграм метанолом (Ітах 228±2 та 276±2 нм). Кількісне визначення препарату в екстрактах встановлювали екстракційно-фотометричним методом за реакцією утворення іонного асоціату з кислотним азобарвником метиловим оранжевим. Розроблені методики дозволили виділити з сечі 67,0±4,0% піразидолу, з плазми крові — 31,2±3,0%, з осаду крові після його відокремлення від плазми — ще додатково 11,8±1,2% зазначеного антидепресанту.
The effective methods of liquid-liquid extraction of pyrazidol from biological fluids with chloroform from the alkaline medium at pH 10 have been developed. Identification of pyrazidol in the biological extracts obtained was carried out by the Thin Layer Chromatography using mobile phases of chloroform and chlo¬roform — methanol (90:10) (consecutively) (Rf = 0.45+0.02), as well as chloroform and methanol — ammonium hydroxide solution (100:1.5) (consecu¬tively) (Rf = 0.55+0.02), UV-spectroscopy after elu- ation of the medicine from phoregrams with methanol (Imax 238+2 and 276+2 nm). The assay of the medicine in the extracts was performed by the extraction — photometry method according to the ionic associate formation reaction with methyl orange, the acidic azodye. The methods developed allowed to separate 67.0+4.0% of pyrazidol from urine, 31.2+3.0% from blood serum, and from the blood sediment 11.8+1.2% of the antidepressant studied after additional separa¬tion from the blood serum.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/684
ISSN: 1562-725Х
Располагается в коллекциях:Клінічна фармація. Архів статей 1997-2009
Наукові публікації кафедри лікарської та аналітичної токсикології

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
45-48.pdf128,04 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.