Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/781
Название: Фармакогностичне дослідження ендоспермальних мутантів кукурудзи
Авторы: Ткаченко, М. Ф.
Tkachenko, M. F.
Ключевые слова: кукурудза;ендоспермальні мутанти;листя;екстракт;крохмаль;гепатопротекторна дія;антиоксидантна дія;протизапальна дія;corn;mays;endospermal mutants;leaves;starch;phenolic derivatives;hepatoprotective antioxidant;antiinflammatory effects
Дата публикации: 2010
Библиографическое описание: Ткаченко, М. Ф. Фармакогностичне дослідження ендоспермальних мутантів кукурудзи : автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / М. Ф. Ткаченко. - Х., 2010. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-17.
Краткий осмотр (реферат): Вперше проведено комплексне дослідження найбільш корисних для селекції ендоспермальних мутантів кукурудзи носіїв генів sugary-1, sugary-2, amilosa extender, waxy у порівнянні з підвидом кукурудза звичайна зубовидна сорт Харківський-294. Вивчено якісний та кількісний склад речовин первинного синтезу: білків, амінокислот, ліпідів, пігментів, вуглеводів і речовин вторинного синтезу: фенольних сполук – флавоноїдів і фенолкарбонових кислот. Вперше виділені в індивідуальному стані та ідентифіковані похідні флавону: апігенін, лютеолін, хризеріол, діосметин, трицин, апігенін-7-О-β-D-глюкопіранозид, цинарозид, 3'4'5'-тригідроксифлавон β-D- глюкопіранозид, сколимозид, хризеріол-7-О-L-рамнопіранозил-β-D-глюкопіранозид та гідроксикоричні кислоти: кофейна, хлорогенова та розмаринова, визначено вміст названих сполук. Визначені особливості анатомічної будови і наявність індивідуальних морфологічних характеристик крохмальних зерен 6 підвидів та 10 ендоспермальних мутантів кукурудзи. Визначені загальні анатомічні діагностичні ознаки листків ендоспермального мутанта кукурудзи sugary-1, які використані для розробки МКЯ «Кукурудзи sugary-1 листя». Вперше розроблена технологія одержання сухого екстракту листків ендоспермального мутанта кукурудзи sugary-1, досліджена його фармакологічна активність – гепатопротекторна, антиоксидантна та протизапальна.
Complex researches of the most important corn endospermal mutants: sugary-1, sugary-2, amilosa extender, waxy in comparison with subspecies of Zea mays Charkovskiy-294 were carried out. Quantitave and qualitative analyses of compounds of primary synthesis: peptides, aminoacids, lipids, some pigments, carbohydrates, and compounds of secondary synthesis: phenolic compounds – flavonoids, hydroxycinnamiс acids were carried out. Flavon derivatives apigenin, luteolin, chryseriol, diosmetin, tricin, apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside, cynaroside, 3'4'5'-threehydroxyflavon-О-β-Dglucopyranoside, scolymoside, chryseriol-7-О-L-rhamnopyranoside-О-β-Dglucopyranoside and hydroxycinnamic acids: caffeic, chlorogenic and rosmarinic were isolated and identified at first time from corn leaves. Quantitative analysis of these phenolic compounds was carried out. Specific anatomical and morphological features of starch grains of 6 subspecies and 10 endospermal mutants were established. Anatomical features of corn leaves were determined. Technology of obtaining of dry extract of corn leaves was developed, pharmacological effects – hepatoprotective, antioxidant and anti-inflammatory were established.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/781
Располагается в коллекциях:15.00.02.Фармацевтична хімія та фармакогнозія

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
tkachenko_10.pdf5,85 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.