Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8033
Title: Сучасні аспекти створення гомеопатичних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва
Other Titles: Современные аспекты создания гомеопатических лекарственных препаратов на основе продуктов пчеловодства
Modern aspects of the creatiоn of homeopathic medicines based on the beekeeping products
Authors: Тихонов, О. І.
Шульга, Л. І.
Ходарченко, Г. Б.
Чорна, Н. А.
Тихонов, А. И.
Шульга, Л. И.
Ходарченко, А. Б.
Чорна, Н. А.
Tikhonov, О. I.
Shulga, L. I.
Khodarchenko, A. B.
Chorna, N. A.
Keywords: гомеопатія;продукти бджільництва;лікарський засіб;гомеопатия;продукты пчеловодства;лекарственное средство;homeopathy;beekeeping products
Issue Date: 2009
Publisher: Клінічна фармація
Bibliographic description (Ukraine): Тихонов О. І., Сучасні аспекти створення гомеопатичних лікарських препаратів на основі продуктів бджільництва / О. І. Тихонов, Л. І. Шульга, Г. Б. Ходарченко, Н. А. Чорна // Клінічна фармація. - 2009. - Т. 13, № 2. - С. 65-68.
Abstract: Узагальнено та систематизовано сучасні аспекти щодо розробки вітчизняних гомеопатичних лікарських препаратів. Розглянуто нормативну базу виробництва гомеопатичних лікарських засобів та внесок співробітників кафедри аптечної технології ліків у її створення – розробка загальних статей до ДФУ (доп. 1): «Гомеопатичні лікарські засоби», «Лікарська рослинна сировина для гомеопатичних лікарських засобів», «Матричні настойки для гомеопатичних лікарських засобів». Наведені здобутки наукової школи академіка Української АН Тихонова О.І. у розвиток гомеопатії в Україні. Визначено перспективність використання продуктів бджільництва, зокрема отрути бджолиної при розробці нових гомеопатичних лікарських препаратів. Представлені результати наукової роботи зі створення базисних препаратів «Apis Mellifica» і «Апi», а також гомеопатичних гранул на їх основі «Apis C6» та «Апі-гран», запропонованих для лікування алергійних захворювань і набряків різного ґенезу відповідно. Висвітлено перспективність проведення фундаментальних досліджень у гомеопатичному напрямку із застосуванням продуктів бджільництва.
Обобщены и систематизированы современные аспекты по разработке отечественных гомеопатических лекарственных препаратов. Рассмотрена нормативная база производства гомеопатических лекарственных средств и вклад сотрудников кафедры аптечной технологии лекарств в ее создание - разработка общих статей в ГФУ (доп. 1): «Гомеопатические лекарственные средства», «Лекарственное растительное сырье для гомеопатических лекарственных средств», «Матричные настойки для гомеопатических лекарственных средств». Приведены достижения научной школы академика Украинской АН Тихонова А.И. в развитие гомеопатии в Украине. Определена перспективность использования продуктов пчеловодства, в частности яда пчелиного при разработке новых гомеопатических лекарственных препаратов. Представлены результаты научной работы по созданию базисных препаратов «Apis Mellifica» и «Апи», а также гомеопатических гранул на их основе «Apis C6» и «Апи-гран», предложенных для лечения аллергических заболеваний и отеков различного генеза соответственно. Показана перспективность проведения фундаментальных исследований в гомеопатическом направлении с применением продуктов пчеловодства.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8033
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
С. 65-68.pdf131,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.