Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8477
Title: Ділова гра за темою «Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки»
Authors: Ярних, Т. Г.
Орловецька, Н. Ф.
Ярных, Т. Г.
Орловецкая, Н. Ф.
Yarnykh, T. G.
Оrlovetskaya, N. F.
Issue Date: 2011
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Ярних, Т. Г. Ділова гра за темою «Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки» : метод. рек. для студентів / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька. – Х. : Вид.-во НФаУ, 2011. – 27 с.
Abstract: Наведена методична розробка проведення лабораторного заняття за темою «Приготування ін’єкційних препаратів в умовах лікарняної аптеки» у вигляді ділової гри сприятиме розширенню, поглибленню, систематизації та деталізації знань, одержаних студентами на лекціях, попередніх лабораторних заняттях та у процесі самостійної роботи за темою «Асептичні лікарські препарати», а також формуванню вмінь та навичок, розвитку наукового мислення та прийняття самостійних рішень питань, що можуть мати місце у подальшій професійній діяльності.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8477
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри технологiї лiкiв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ділова гра інєкційні розчини.pdf
  Restricted Access
340,94 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.