Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8480
Title: Методичні рекомендації для підготовки до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків”
Authors: Ярних, Т. Г.
Хохленкова, Н. В.
Азаренко, Ю. М.
Данькевич, О. С.
Орловецька, Н. Ф.
Ярных, Т. Г.
Yarnykh, T. G.
Хохленкова, Н. В.
Khokhlenkova, N. V.
Азаренко, Ю. Н.
Azarenko, Yu. M.
Данькевич, О. С.
Dankevich, O. S.
Орловецкая, Н. Ф.
Orlovetskaya, N. F.
Issue Date: 2014
Bibliographic description (Ukraine): Методичні рекомендації для підготовки до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з дисципліни “Аптечна технологія ліків” : для студентів заоч. від-ня спец. «Фармація» / Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова, Ю. М. Азаренко та ін. – Х., 2014. – 40 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях наведено перелік теоретичних питань, рецептурних прописів та розрахункових задач, які необхідно засвоїти при вивченні курсу аптечної технології ліків. Наведено перелік лікарських речовин для вивчення їх фізико-хімічних властивостей з метою обґрунтування способу введення цих речовин до складу різних лікарських форм. Також наведено перелік практичних вмінь та навичок з аптечної технології ліків, якими студенти повинні оволодіти при вивченні дисципліни. Призначено для аудиторної та позааудиторної роботи студентів спеціальності «Фармація» заочної форми навчання з терміном навчання 4,5 роки, 2,5 роки та 2,0 роки при підготовці до контрольної роботи, підсумкового модульного контролю та Державної атестації з аптечної технології ліків.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8480
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри технологiї лiкiв

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичка для ПМК ЗО.pdf497,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.