Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8758
Название: Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в україні в другій половині ХІХ – на початку XX століття
Другие названия: Исследование исторических аспектов становления фармацевтического образования в украине во второй половине XІХ – в начале XX столетия
The study of the historical aspects of pharmaceutical education development in ukraine in the second half of XIX - early xx century
Авторы: Прокопенко, Т. С.
Котвіцька, А. А.
Горбаньов, В. В.
Прокопенко, Т. С.
Котвицкая, А. А.
Горбанев, В. В.
Prokopenko, T. S.
Kotvitska, A. A.
Horbanyov, V. V.
Ключевые слова: фармація;аптека;фармацевтична освіта;фармакогнозія;Харківський університет;лабораторія;аптекарський помічник;провізор;магістр фармації;фармация;аптека;фармакогнозия;фармацевтическое образование;Харьковский университет;лаборатория;аптекарский помощник;провизор;магистр фармации;pharmacy;chemist’s;pharmacognosy;pharmaceutical education;Kharkov University;laboratory;pharmacist assistant;pharmaceutist;Master of Pharmacy
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Прокопенко, Т. С. Дослідження історичних аспектів становлення фармацевтичної освіти в україні в другій половині ХІХ – на початку XX століття / Т. С. Прокопенко, А. А. Котвіцька, В. В. Горбаньов // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. - 2015. - № 5. - С. 56-61.
Краткий осмотр (реферат): У статті проаналізовано історичний розвиток та становлення фармацевтичної освіти в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття. Визначено, що однією з головних про- блем фармацевтичної галузі цього періоду була нестача висококваліфікованих кадрів та недо- статня організація їх підготовки, що зумовило відставання аптечної справи Російської імперії від провідних країн Західної Європи. В другій половині XIX – на початку XX століття головним центром фармацевтичної освіти та науки був Харківський університет, який готував фармацев- тичні кадри для всієї Наддніпрянської України, що було пов’язано з діяльністю видатних вчених: Г. С. Риндовського, І. М. Станкевича, М. Л. Залесского, Д. К. Родзяєвського, А. Д. Чирікова, С. О. Попо- ва, Я. Я. Постоєва, М. О. Валяшко, М. М. Красовського, О. Д. Розенфельда та ін.
В статье проанализировано историческое развитие и становление фармацевтичес- кого образования в Украине во второй половине XІХ – в начале XX столетия. Од- ной из главных проблем фармацевтической отрасли этого периода была нехватка высококвалифицированных кадров и плохая организация их подготовки, что являлось основными причинами отставания аптечного дела Российской империи от ведущих стран Западной Европы. Во второй половине XІХ – в начале XX столетия Харьковский университет играл роль главного центра фармацевтического образования и науки, го- товя фармацевтические кадры для Надднепрянской Украины, что во многом связано с деятельностью выдающихся ученых: Г.С. Рындовского, И.Н. Станкевича, Н.Л. Залес- ского, Д.С. Родзяевского, А.Д. Чирикова, С.А. Попова, Я.Я. Постоева, Н.А. Валяшко, Н.М. Красовского, А.Д. Розенфельда и других.
In this article the historical development and formation of pharmaceutical education in the Ukraine in the second half of the 19th and early 20th century has been analyzed. One of the main problems of the pharmaceutical industry of this period was the shortage of skilled staff and poor organization of their training and those were the main causes of pharmacy lag of the Russian Empire from the leading countries of Western Europe. In the second half of the 19th and early 20th century Kharkov University played the role of the main center for the training of pharmaceutical personnel of the Naddniprianska Ukraine, which is largely due to the activities of prominent scientists: G.S. Ryndovskogo, I.N. Stankevich, N.L. Zaleski, DS. Rodziaevskogo, A.D. Chirikov, S.A. Popov, Ya.Ya. Postoieva, N.A. Valiashko, N.M. Krasovsky, A.D. Rosenfeld, and others.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8758
Располагается в коллекциях:Наукові публікації А. А. Котвіцької
Наукові публікації кафедри соціальної фармації
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. Архів статей 2008-2018

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
56-61.pdf174,88 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.