eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Український біофармацевтичний журнал >
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017 >


Назва: [1,2,4]triazolo[4,3-а]quinazolin-5-one derivatives as antimalarial agents
Інші назви: Производные [1,2,4]триазоло[4,3-a]хиназолин-5-онов как противомалярийные средства
Похідні [1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5-онів як протималярійні засоби
Автори: Danylchenko, S. Yu.
Kovalenko, S. S.
Drushlyak, O. G.
Kovalenko, S. M.
Maes, L.
Данильченко, С. Ю.
Коваленкo, С. С.
Друшляк, А. Г.
Коваленко, С. Н.
Мас, Л.
Данильченко, С. Ю.
Коваленкo, С. С.
Друшляк, О. Г.
Коваленко, С. М.
Мас, Л.
Ключові слова: 2-hydrazinoquinazolin-4(3H)-ones
[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-ones
in vitro
antiprotozoal
antimalaria activity
2-гидразинохиназолин-4(3Н)-оны
[1,2,4]триазоло[4,3-а]хиназолин-5(4H)-оны
in vitro
антипротозойный
антималярийная активность
2-гідразинохіназолін-4(3Н)-они
[1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4H)-они
in vitro
антипротозойний
антималярійна активність
Дата публікації: 2016
Бібліографічний опис: [1,2,4]triazolo[4,3-а]quinazolin-5-one derivatives as antimalarial agents / S. Yu. Danylchenko, S. S. Kovalenko, O. G. Drushlyak, S. M. Kovalenko, L. Maes // Український біофармацевтичний журнал. - 2016. - № 1. - С. 78-83.
Короткий огляд (реферат): Five novel [1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-one derivatives containing an amide group connected to 1 position of triazoloquinazoline moiety via sulfur-carbon or carbon chain were synthesized. The structure was confirmed by elemental analysis and 1H NMR spectroscopy. Their in vitro antiprotozoal activity was evaluated against Leishmania infantum, Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei and Trypanosoma cruzi. 4-Benzyl-1-{4-[4-(4-methoxyphenyl) piperazin-1-yl]-4-oxobutyl}[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinazolin-5(4H)-one 7e with an amide group connected via carbon chain showed noticeable antimalarial activity (IC50 0.2 μM). The lead structure 7e may be promising for further investigations as novel antimalarial agents.
Синтезировано пять новых производных [1,2,4]триазоло[4,3-а]хиназолин-5(4Н)-онов, содержа- щих амидную группу, присоединенную к первому положению триазолхиназолинового фраг- мента с помощью серо-углеродной или углеродной цепи. Строение синтезированных соеди- нений доказано с помощью элементного анализа и данных 1H ЯМР-спектроскопии. Их in vitro антипротозойная активность была оценена против Leishmania infantum, Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei и Trypanosoma cruzi. 4-Бензил-1-{4-[4-(4-метоксифенил)пиперазин-1-ил]- 4-оксобутил}[1,2,4]триазоло[4,3-a]хиназолин-5(4H)-он 7e, содержащий амидную группу, со- единенную через углеродную цепь, проявил заметную противомалярийную активность с IC50 0,2 мкмоль. Соединение-лидер 7e может быть перспективным объектом для будущих иссле- дований как новое противомалярийное средство.
Синтезовано п’ять нових похідних [1,2,4]триазоло[4,3-а]хіназолін-5(4Н)-онів, що містять амід- ну групу, приєднану до першого положення триазолхіназолінового фрагменту за допомогою сірко-вуглецевого або вуглецевого ланцюга. Будову синтезованих сполук доведено за допомогою елементного аналізу та даних 1H ЯМР-спектроскопії. Їх in vitro антипротозойна активність була оцінена проти Leishmania infantum, Plasmodium falciparum, Trypanosoma brucei та Trypanosoma cruzi. 4-Бензил-1-{4-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-4-оксобутил}[1,2,4]триазоло[4,3-a]хі- назолін-5(4H)-он 7e, що містить амідну групу, з’єднану через вуглецевий ланцюг, проявив по- мітну протималярійну активність з IC50 0,2 мкмоль. Сполука-лідер 7e може бути перспектив- ним об’єктом для майбутніх досліджень як новий протималярійний засіб.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8834
Розташовується у зібраннях:Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
78-83.pdf381,92 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.