eaNUPh >
Періодичні видання НФаУ >
Український біофармацевтичний журнал >
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017 >


Назва: Вивчення впливу препарату «Альцинара» на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів у субхронічному експерименті
Інші назви: Изучение влияния препарата «Альцинара» на морфофункциональное состояние внутренних органов крыс в субхроническом эксперименте
Іnfluence of the drug «Аltsinara» on morphofunctional state of the internal organs of rats in subchronic experiment
Автори: Taттic, A.
Зупанець, І. А.
Шебеко, С. К.
Отрішко, І. А.
Грінцов, Є. Ф.
Таттис, A.
Зупанец, И. А.
Шебеко, С. К.
Отришко, И. А.
Гринцов, Е. Ф.
Tattis, A.
Zupanets, I. A.
Shebeko, S. K.
Otrishko, I. A.
Grintsov, Ie. F.
Ключові слова: препарат
«Альцинара»
токсикологічні властивості
субхронічна токсичність
морфофункціональний стан
препарат
«Альцинара»
токсикологические свойства
субхроническая токсичность
морфофункциональное состояние
drug
«Altsinara»
toxicological properties
subchronic toxicity
morphofunctional state
Дата публікації: 2015
Видавець: НФаУ
Бібліографічний опис: Вивчення впливу препарату «Альцинара» на морфофункціональний стан внутрішніх органів щурів у субхронічному експерименті / A. Taттic, I. А. Зупанець, С. К. Шебеко, І. А. Отрішко, Є. Ф. Грінцов // Український біофармацевтичний журнал. - 2015. - №6. - С. 15-19.
Короткий огляд (реферат): Представлені результати субхронічного впливу препарату «Альцинара» на морфофункціональні показники щурів. Показано, що застосування препарату «Альцинара» за умов вивчення підгострої токсичності не чинить значущих змін на показники масових коефіцієнтів внутрішніх органів, які на кінець дослідження знаходилися в межах фізіологічної норми та на рівні інтактних тварин. Результати морфологічного дослідження внутрішніх органів щурів після щоденного введення дослідного препарату «Альцинара» у дозах 50,100 та 500 мг/кг протягом 28 діб свідчать про відсутність токсичного впливу з боку даного засобу на морфофункціональний стан серцево-судинної, сечовидільної та гепато-біліарної систем. Отримані результати свідчать про відсутність гепато-, кардіо- та нефротоксичної дії з боку дослідженого препарату і характеризують даний засіб як високо безпечний при тривалому застосуванні навіть у високих дозах
Представлены результаты субхронического воздействия препарата «Альцинара» на морфо-функциональные показатели крыс. Показано, что применение препарата «Альцинара» при условии изучения подострой токсичности не оказывает значимых изменений на показатели массовых коэффициентов внутренних органов, которые к концу исследования находились в пределах физиологической нормы и на уровне интактных животных. Результаты морфологического исследования внутренних органов крыс после ежедневного введения исследуемого препарата «Альцинара» в дозах 50,100 и 500 мг/кг в течение 28 суток свидетельствуют об отсутствии токсического влияния со стороны данного средства на морфофункциональное состояние сердечно-сосудистой, мочевыделительной и гепатобилиарной систем. Полученные результаты говорят об отсутствии гепато-, кардио- и нефротоксического действия со стороны исследуемого препарата и характеризуют данное средство как высоко безопасный при длительном применении даже в высоких дозах
This article presents the results of subchronic influence of the drug «Altsinara» on morphofunctional parameters in rats. It is shown that the use of the drug during subchronic toxicity study has no significant changes in the rates of mass coefficients of internal organs, which by the end of the study were within the physiological range and at the level of intact animals. Results of morphological study of the internal organs of rats after a daily administration of the drug «Altsinara» in doses of 50,100 and 500 mg/kg during 28 days showed no toxic effects to morphofunctional state of cardiovascular, urinary and biliary systems. These results suggest the absence of hepato-, cardio- and nephrotoxic action of the drug and characterize this remedy as a highly safety at long-term use, even in high doses
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8890
ISSN: 2311-715X
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації
Український біофармацевтичний журнал. Архів статей 2008-2017

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Страницы из UBFZh6-15 (6)-2(1).pdf5,08 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Цей матеріал захищений початковим авторським правом

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.