Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8978
Title: Фармакоекономічні основи формулярної системи. Навчальний посібник
Authors: Яковлєва, Л. В.
Герасимова, О. О.
Бездітко, Н. В.
Ткачова, О. В.
Міщенко, О. Я.
Кириченко, О. М.
Матяшова, Н. О.
Iakovlieva, L. V.
Gerasymova, O. O.
Bezditko, N. V.
Tkachova, O. V.
Mishchenko, O. Ya.
Kyrychenko, O. M.
Matiashova, N. O.
Яковлева, Л. В.
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Фармакоекономічні основи формулярної системи : навч. посіб. для роботи на практ. заняттях студ. освіт.-кваліф. рівня – бакалавр, спец. 6.030507 «Маркетинг»/ Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 196 с.
Abstract: Навчальний призначений для аудиторної роботи студентів на практичних заняттях при вивченні дисципліни «Фармакоекономічні основи формулярної системи». Структура матеріалу з кожної теми програми містить теоретичні питання для самопідготовки та обговорення на практичних заняттях, необхідний інформаційний матеріал, завдання для аудиторної роботи, тести для контролю засвоєння теми. В кінці посібника наведені питання для підготовки до підсумкового модульного контролю, надано список літератури для поглибленого вивчення дисципліни.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8978
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фармакоекономіки
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
аудит-метод-ФЕОФС-Маркетинг.doc150,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.