Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/901
Название: Кількісне визначення німесуліду за ефектом інгібування хемілюмінесцентної реакції
Авторы: Юрченко, І. О.
Блажеєвський, М. Є.
Буряк, В. П.
Yurchenko, I. O.
Blazheyevsky, M. Ye.
Buryak, V. P.
Ключевые слова: німесулід;хемілюмінесценція;протизапальні засоби;nimesulide;chemiluminescent;anti-inflammatory drugs
Дата публикации: 2011
Издательство: НФаУ
Библиографическое описание: Юрченко, І. О. Кількісне визначення німесуліду за ефектом інгібування хемілюмінесцентної реакції / І. О. Юрченко, М. Є. Блажеєвський, В. П. Буряк // Вісник фармації. - 2011. - № 3. - С. 58-60.
Краткий осмотр (реферат): Німесулід (Г1-(4-нітро-2-феноксифеніл)метан-сульфонамід) — відносно новий препарат з групи нестероїдних протизапальних засобів, селективний інгібітор ферменту запалення циклооксигенази-2. Він широко застосовується для лікування артриту, бурситу, подагри, тендиніту, больового синдрому різної етіології, гарячки при інфекційно- запальних процесах. Для визначення німесуліду широко використовують різноманітні інструментальні методи (спектрофотометрія УФ-та у видимій ділянці спектра, ГРХ та ВЕРХ тощо). Основний їх недолік — необхідність використання дорогого обладнання та реагентів. Хемілюмінесцентний метод аналізу знаходить широке використання для кількісного визначення різноманітних сполук, характеризується простотою у виконанні та широким інтервалом визначуваних концентрацій. Дані щодо визначення німесуліду методом хемілюмінесценції у науковій літературі відсутні. Нами розроблені методики кількісного визначення німесуліду у розчинах субстанції за ефектом інгібування хемілюмінесцентної реакції окиснення люмінолу гідрогену перок-сидом у присутності геміну. Результати показали високу чутливість (Сн =1 мкг/мл), RSD<4,1%, що свідчить про перспективність застосування даного методу аналізу у практиці контрольно-аналітичних та судово-токсикологічних лабораторій.
Nimesulide (N-(4-nitro-2-phenoxyphenyl)methanesulfonamide) is a relatively new medicine from nonsteroidal anti-inflammatory drugs group, a selective inhibitor of inflammatory enzyme cyclooxygenase-2. It is widely used for treatment of arthritis, bursitis, gout, tendonitis, pain syndrome of various etiology and fever during infectious and inflammatory processes. There are different instrumental methods for Nimesulide determination (UV- and visible spectrophotometry, GLC, HPLC, etc.). Their main drawback is the necessity to use very valuable equipment and reagents. The chemiluminescent assay is widely used for the quantitative determination of various chemicals and it is characterized by its simplicity and a wide range of the concentrations analyzed. The data on the Nimesulide determination by chemi-luminescence is absent in scientific literature. We have developed the methods for quantitative determination of Nimesulide in the solution of the substance by the inhibition of the chemilumines-cence oxidation reaction of luminol in the presence of hemin. The results have shown rather high sensitivity (LOQ = 1 Xiig/ml, RSD<4.1%, and it allows to speak about the possibility of using this method for analysis in practice of analytical and forensic toxicological laboratories.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/901
ISSN: 1562-7241
Располагается в коллекциях:Вісник фармації. Архів статей 2010-2018
Наукові публікації кафедри фiзичної та колоїдної хiмiї

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
58-60.pdf114,45 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.