Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9097
Title: Мікробіологія
Other Titles: Микробиология
Microbiology
Authors: Дикий, І. Л.
Dikiyj, I. L.
Дикий, И. Л.
Холупяк, И. Ю.
Холупяк, І. Ю.
Holupiak, I. Yu.
Shevelyova, N. Yu.
Шевельова, Н. Ю.
Шевелева, Н. Е.
Стегній, М. Ю.
Філімонова, Н. І.
Стегний, М. Ю.
Филимонова, Н. И.
Stegniy, M. Yu.
Philimonova, N. I.
Keywords: мікробіологія;підручник;микробиология;учебник;microbiology;textbook
Issue Date: 2006
Publisher: НФаУ, Оригінал
Bibliographic description (Ukraine): Мікробіологія: підруч. для студ. ВНЗ / І. Л. Дикий, І. Ю. Холупяк, Н. Ю. Шевельова, М. Ю. Стегній, Н. І. Філімонова; за ред. І. Л. Дикого. - Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2006. - 432 с.
Abstract: У підручнику узагальнено сучасні досягнення в галузі медичної, фармацевтичної санітарної та хімічної мікробіології. Представлено фундаментально-прикладні положення з морфології, фізіологіїпрокаріотів, еукарітів і вірусів; розглянуто методи культивування бактерій і вірусів, механізми взаємодії вірусів з клітиною. Висвітлено питання інфекції, хіміотерапії, імунітету, імунопатологічних станів, імунобіотехнології. Узагальнено матеріали з мікроекології, основ асептики й антисептики, мікробної контамінації лікарської сировини та препаратів. Викладено відомості про збудників інфекційних хвороб. Розрахований на студентів і викладачів фармацевтичних і медичних вищих навчальних закладів
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9097
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mikrobiologia_ukr_1.pdf3,6 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.