Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9309
Title: Формулярна система і стандарти лікування. Метод. рек. для са-мост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства»
Authors: Яковлєва, Л. В.
Герасимова, О. О.
Бездітко, Н. В.
Ткачова, О. В.
Міщенко, О. Я.
Кириченко, О. М.
Матяшова, Н. О.
Iakovlieva, L. V.
Яковлева, Л. В.
Герасимова, О. А.
Gerasymova, O. O.
Бездетко, Н. В.
Bezditko, N. V.
Tkachova, O. V.
Ткачева, О. В.
Мищенко, О. Я.
Mishchenko, O. Ya.
Кириченко, О. Н.
Kyrychenko, O. M.
Матяшова, Н. А.
Matiashova, N. O.
Issue Date: 2015
Bibliographic description (Ukraine): Формулярна система і стандарти лікування : метод. рек. для са-мост. роботи студ. освіт.-кваліф. рівня – магістр, спец. 8.03050401 «Економіка підприємства» / Л. В. Яковлєва, О. О. Герасимова, Н. В. Бездітко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 38 с.
Abstract: Методичні рекомендації призначені для позааудиторної роботи студентів при вивченні розділів дисципліни «Формулярна система і стандарти лікування», що передбачені програмою для самостійного опанування. Структура матеріалу з кожної теми програми містить теоретичні питання для самостійного вивчення, теми рефератів, завдання для самостійного опрацювання теми, питання та тести для самоконтролю засвоєння теми, а також список літератури для поглибленого вивчення відповідної теми дисципліни. В кінці методичних рекомендацій для кожної розглянутої теми дисципліни наведені питання для підготовки до під-сумкового модульного контролю. Рекомендовано студентам спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9309
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фармакоекономіки
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
самост-метол-ФССЛ-ЕП.doc92 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.