Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9318
Title: Статини: дослідження асортименту та соціально-економічної доступності для українських пацієнтів
Other Titles: Статины: исследование ассортимента и социально-экономической доступности для украинских пациентов
Authors: Ткачова, О. В.
Богатирчук, Л. П.
Tkachova, O. V.
Bogatyrchuk, L. P.
Keywords: статини;асортимент;соціально-економічна доступність;statins;ассортимент;assortment;социально-экономическая доступность;social and economic availability
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Статини: дослідження асортименту та соціально-економічної доступності для українських пацієнтів / О. В. Ткачова, Л. П. Богатирчук // Сучасні напрямки удосконалення фармацевтичного забезпечення населення на регіональному рівні: матеріали наук.-практ. регіональної конф., м. Івано-Франківськ, 10-11 трав. 2016 р. - Івано-Франківськ: ПП Голіней О. М., 2016. – С. 35-43.
Abstract: Statins in the Ukrainian pharmaceutical market offers a wide range of agents mostly of foreign production. Depending on the INN and producer the prices for medicines vary within very wide limits, allowing to choose the drug, taking into account the economic availability. Analysis of the economic availability of statins showed, that the majority of them are high available for Ukrainian consu-mers. A small number of drugs refers to average available and low available among statins were not found. High availability of statins may promote consumption of them in condition of low solvency of population demand.
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають перше місце в структурі смертності громадян України. За даними МОЗ України за останні три роки від захворювань системи кровообігу щороку помирало більше 500 тисяч українців. Показник смертності від ССЗ в Україні складає 66-67 % і є одним з найвищих у світі [1]. Захворювання серця і судин – провідна причина смертності в усіх індустріально розвинених країнах. Щорічно в світі близько 17,1 мільйонів людей вмирає від ССЗ [1]. Серед них 51% людей гине від інсульту і 45 % – від ішемічної хвороби серця (ІХС) [2]. За даними Rosamond W., від ССЗ у світі кожні 37 сек гине 1 людина, гострий коронарний синдром виникає кожні 26 сек, а інсульт – кожні 40 сек [3]...
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9318
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакоекономіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ткачова Оксана.doc344 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.