Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9330
Название: Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання в Україні
Другие названия: Beta-blockers: research range, socioeconomic availability and consumption volumes in Ukraine
Авторы: Толочко, В. М.
Міщенко, О. Я.
Адонкіна, В. Ю.
Толочко, В. М.
Мищенко, О. Я.
Адонкина, В. Ю.
Tolochko, V. M.
Mishchenko, O.Ya.
Adonkina, V. Yu.
Ключевые слова: артеріальна гіпертензія;β-адреноблокатори;соціально-економічна доступність;показ-ник адекватності платоспроможності;споживання;АТС/DDD-методологія;arterial hypertension;β-blockers;socio-economic availability;indicator of solvency adequacy;consumption;ATC/DDD methodology
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Толочко, В. М. Бета-адреноблокатори: дослідження асортименту, соціально- економічної доступності та обсягів споживання в Україні / В. М. Толочко, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна // Scientific Journal «ScienceRise». - 2015. - № 12/4 (17). – С. 20-26.
Краткий осмотр (реферат): Бета-адреноблокатори (β-АБ) широко використовуються для лікування хворих з артеріальною гіпертензією (АГ) як препарати першої лінії. За даними численних клінічних досліджень, гіпотензивний ефект β-АБ не поступається ефекту інших антигіпертензивних засобів першої лінії: блокаторів кальцієвих каналів, діуретиків, інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину ІІ. Згідно з сучасними міжнародними рекомендаціями з лікування АГ, найбільш доцільним є використання селективних β-АБ, як більш безпечних у порівнянні з неселективними, проте, важливим чинником впливу на споживання препаратів є їх економічна доступність для споживача. Мета. Аналіз асортименту, соціально-економічної доступності та обсягів споживання β-адреноблокаторів на фармацевтичному ринку України. Методи. Статистичні і маркетингові методи, АТС/DDD-методологія ВООЗ. Об’єкти дослідження - дані про асортимент, ціну, кількість реалізованих упаковок ЛЗ за певний рік інформаційно-пошукової системи «Моріон». Результати. На початок 2014 року на фармацевтичному ринку України β-АБ були представлені 16 МНН у вигляді 169 торгових назв переважно іноземного виробництва. Найширше представлена група селективних β-АБ (С07АВ) – 76,6 % від загального асортименту. У 2013 р. кількість іноземних препаратів зменшилась на 16 % порівняно з 2009 р. Найбільш доступними були препарати пропанололу, атенололу та комбінація атенололу з хлорталідоном (Ca.s.=0,21; 0,22; 0,37), найменш доступним – препарат есмолол. Обсяги споживання β-АБ зросли з 9,18 DIDs (2008 р.) до 13,48 DIDs (2013 р.). Споживання селективних β-АБ було більшим, ніж неселективних та α-і β-адреноблокаторів. Висновки. Протягом 2009–2013 років відбувалось зменшення загальної кількості β-адреноблокаторів різних груп. Переважна більшість препаратів β-адреноблокаторів є високодоступними для середньостатистичного жителя України, що надає можливість вибору препарату з урахуванням його ефективності, безпечності та вартості. Найменш доступними є препарати есмололу, а найбільш доступними – пропра-нололу та атенололу. За досліджуваний період переважало споживання селективних β-адреноблокаторів, ефективніших і безпечніших порівняно з неселективними. Наведена динаміка споживання є результатом впровадження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим на АГ, формулярної системи, що, в свою чергу, сприяє поширенню принципів доказової медицини в реальній медичній практиці в Україні.
Beta-blockers (β-blockers) are widely used as a treatment of first choice for patients with arterial hypertension (HT). The numerous clinical studies data have shown that β-blockers hypotension effect is comparable with effects of the other first line antihypertensive remedies: calcium channel blockers, diuretics, ACE inhibitors, and angioten-sin II receptor antagonists. According to the modern international recommendations for hypertension treatment, the use of selective β-blockers, as safer remedies comparing to the non-selective, is the most reasonable, but eco-nomic accessibility of remedies to the consumer is an important factor of influencing their consumption. Aim. The analysis of the range, socio-economic availability and volume of consumption of beta-blockers in pharmaceutical market of Ukraine. Methods. Statistical and marketing methods, WHO ATC/DDD methodology. Research objects – the data about the range, price, and the number of drug packages sold within a given year of information retrieval system “Morion”. Results. At the beginning of 2014, in pharmaceutical market of Ukraine β-blockers were presented by 16 INN as 169 mainly foreign trade names. The group of selective β-blockers was the most widely presented – 76,6 % from the general range. In 2013, the number of foreign drugs decreased by 16% compared to 2009. Propranolol, atenolol, and atenolol with chlorthalidone combination (Ca.s.=0,21; 0,22; 0,37) were the most available; esmolol was the least available remedy. β-blockers volume of consumption has increased from 9,18 DIDs (2008) TO 13,48 DIDs (2013). The consumption of selective β-blockers was higher than both non-selective, and α- and β-blockers. Conclusion. During 2009–2013 a decreasing of the total number of different groups of β-blockers was observed. The majority of β-blockers are high available for the average citizen of Ukraine, which allows the choice of drugs considering its efficacy, safety and cost. Esmolol drugs are the least available; propranolol and atenolol drugs are the most available. Over the period the consumption of selective β-blockers dominated, more effective and safe compared to non-selective. The displayed dynamics of consumption is a result of implementation of clinical protocols of medical care for hypertensive patients, formulary system, which promotes distribution of the evidence-based medicine principles in Ukrainian medical practice
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9330
Располагается в коллекциях:Наукові публікації В. М. Толочко
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ
Наукові публікації кафедри УЕФ
Наукові публікації кафедри фармакоекономіки

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
57212-117528-1-PB.pdf443,86 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.