Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9403
Название: Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні
Другие названия: Pharmacoepidemiologic study of antihypertensive drugs consumption in Ukraine
Авторы: Яковлєва, Л. В.
Міщенко, О. Я.
Адонкіна, В. Ю.
Iakovlieva, L. V.
Mishchenko, O. Ya.
Adonkina, V. Yu.
Яковлева, Л. В.
Ключевые слова: фармакоепідеміологічні дослідження;антигіпертензивні препарати;споживання;Україна;Pharmacoepidemiologic study;antihypertensive drugs;consumption;Ukraine
Дата публикации: 2015
Библиографическое описание: Яковлєва, Л. В. Фармакоепідеміологічні дослідження обсягів споживання антигіпертензивних лікарських засобів в Україні : метод. рек. / Л. В. Яковлєва, О. Я. Міщенко, В. Ю. Адонкіна. - К., 2015. - 23 с.
Краткий осмотр (реферат): Артеріальна гіпертензія (АГ) є однією з провідних медико-соціальних проблем в усьому світі, так як в значній мірі визначає високу смертність осіб працездатного віку та інвалідність від серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань. За даними офіційної статистики 2012 року в Україні зареєстровано 12,1 млн. хворих на АГ, що становить 32,2% дорослого населення країни. Спостерігається стійке зростання поширеності АГ - більш ніж удвічі в порівнянні з 1998 і в 2,7 разу порівняно з 2000 роком. Лікування АГ є найбільш клінічно і економічно ефективною стратегією зниження кількості серцево-судинних ускладнень, у тому числі найбільш небезпечних: інфаркту міокарда та інсульту. Відповідно до сучасних клінічних рекомендацій з лікування АГ необхідно постійно застосовувати антигіпертензивні засоби з доведеною ефективністю. В даний час виділяють п’ять основних класів АГЗ: діуретики, бета-блокатори, антагоністи кальцію, інгібітори АПФ і блокатори рецепторів ангіотензину II, які не тільки знижують АТ, але й здатні нівелювати наслідки його тривалого існування. Вважається, що кожен клас АГЗ має приблизно однаковий вплив на рівень артеріального тиску, але завдяки своїм специфічним ефектам може бути корисний у певних клінічних випадках. Ці АГЗ в еквівалентних дозах сприяють підтримці нормального АТ та істотно знижують ризик ССУ. Визначення динаміки обсягу та структури споживання АГЗ дозволяє оцінити якість фармакотерапії АГ. Мета даних методичних рекомендацій – обґрунтування доцільності визначення структури та обсягу споживання АГЗ за допомогою АТС/DDD-методології, зіставлення цих даних з показниками поширеності АГ та з даними споживання АГЗ в інших країнах світу для оцінки раціональності антигіпертензивної терапії.
Hypertension is one of the leading medical and social problems in the world, as largely determines the high mortality rate of people of working age and disability from cardio- and cerebrovascular diseases. According to official statistics of 2012 in Ukraine recorded 12.1 million. Patients with hypertension, representing 32.2% of the adult population. There is a steady increase in the prevalence of hypertension - more than doubled compared to 1998 and 2.7 times compared to 2000. Treatment of hypertension is the most clinically and cost-effective strategy for reducing the number of cardiovascular events, including the most dangerous heart attack and stroke. According to current clinical guidelines for the treatment of hypertension should always use antihypertensive drugs with proven efficacy. Currently are five major classes antihypertensive drugs (AHDs): diuretics, beta blockers, calcium channel blockers, ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers II, which not only lower blood pressure, but can reverse the effects of its long existence. It is believed that each class of AHDs has the same effect on blood pressure, but because of its specific effects may be useful in certain clinical situations. These AHDs in equivalent doses contribute to the maintenance of normal blood pressure and significantly reduce the risk of cardiovascular events. Determination of the dynamics and structure of consumption volume AHDs to evaluate the quality of pharmacotherapy of hypertension. The purpose of these guidelines - rationale for determining the structure and consumption of AHDs using ATC/DDD-methodology, comparing these data with the prevalence of hypertension and consumption data of AHDs in other countries to assess the rationality of antihypertensive therapy.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9403
Располагается в коллекциях:Наукові видання кафедри фармакоекономіки
Наукові публікації кафедри клінічної фармакології ІПКСФ

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Яковлєва, Міщенко, Адонкіна МР ПОПР. 2 (4) (1).pdf757,07 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.