Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9725
Назва: Синтез та біологічна активність Д-(+)-глюкозиламонієвих солей 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот
Інші назви: Синтез и биологическая активность Д-(+)-глюкозиламониевих солей 3,5-дибром-N-фенилантраниловых кислот
Synthesis and biological activity ofsalt of ammonia D-(+)- glucosamine of 3,5-dibromo-N-phenylanthranilic acids
Автори: Ісаєв, С. Г.
Алферова, Д. О.
Гриценко, І. С.
Зупанець, М. В.
Павлій, О. І.
Исаев, С. Г.
Алфёрова, Д. А.
Гриценко, И. С.
Зупанец, М. В.
Павлий, А. И.
Isaev, S. G.
Alferova, D. O.
Gritsenko, I. S.
Zupanets, M. V.
Pavlii, A. I.
Теми: синтез;глюкозамин;N-фенилантраниловая кислота;synthesis;glucosamine;N-phenylanthranilic acid;синтез;глюкозамін;N-фенілантранілова кислота
Дата публікації: 2013
Бібліографічний опис: Ісаєв, С. Г. Синтез та біологічна активність Д-(+)-глюкозиламонієвих солей 3,5-дибром-N-фенілантранілових кислот / С. Г. Ісаєв, Д. О. Алферова, І. С. Гриценко, М. В. Зупанець, О. І. Павлій // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. - 2013. - Вип. 22(4). - С. 213-218.
Короткий огляд (реферат): Введение. N-фенилантраниловые кислоты уже давно и успешно используются как нестероидные противовоспалительные средства, а на сегодня установлено, что они также могут использоваться как противоопухолевые, и как таковые, которые эффективны при болезни Альцгеймера. Цель. Осуществлен синтез Д-(+)-глюкозиламмониевых солей 3,5-дибром-N-фени- лантраниловых кислот и проведены фармакологические исследования. Материалы и методы. Строение и индивидуальность синтезированных соединений подтверждены данными элементного, ИК-, ПМР-спектрального и хроматографи-ческого анализа. Результаты. Синтезировано 10 соединений. Д-(+)-глюкозиламмониевые соли 3,5-дибром- N-фенилантраниловых кислот были исследованы на противовоспали-тельную, анальгетическую, диуретическую, бактериостатическую активности. Заключение. Результаты исследований показали, что синтезированые соединения превышают активность реферативных препаратов и относятся к классу относительно безвредных.
Introduction. N-phenylanthranilic acids has long been used by both non-steroidal antiinflammatory drugs, and now found that they can also be used as anticancer agents, such as that effective in Alzheimer’s disease. Purpose. The synthesisofsaltof ammoniaD-(+)-glucosamineof3,5-dibromo-N-phenylanthranilic acids was carried out and pharmacological studies were performed. Materials and methods. The structure and individuality of compounds was confirmed by elemental IR-, NMR- spectroscopy, chromatographic analysis. Results. Received 10 substances. The salts of ammonia D-(+)-glucosamine of 3,5-dibromoN-phenylanthranilic acids were performed on the anti-inflammatory, analgesic, diuretic and antimicrobial activity. Conclusion. The results of the experimental data showed that the synthesized substances exceeds the activity of refereed drugs and classified as relatively harmless substances
Вступ. N-фенілантранілові кислоти вже давно й успішно використовуються як нестероїдні протизапальні засоби, а на сьогодні встановлено, що вони також можуть використовуватися як протипухлинні засоби, так як такі, що ефективні при хворобі Альцгеймера. Мета. Здійснено синтез Д-(+)-глюкозиламонієвих солей 3,5-дибром-N-фенілан-транілових кислот та проведені фармакологічні дослідження. Матеріали та методи. Будова та індивідуальність синтезованих сполук була підтверджена даними елементного, ІЧ-, ПМР-спектрального та хроматографічного аналізу. Результати. Синтезовано 10 сполук. Д-(+)-глюкозиламонієві солі 3,5-дибром-N- фенілантранілових кислот були досліджені на протизапальну, анальгетичну, діуретичну, бактеріостатичну активність. Висновок. Результати досліджень показали, що синтезовані сполуки перевищують активність реферативних препаратів та відносяться до класу відносно нешкідливих.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9725
Розташовується у зібраннях:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї
Наукові публікації кафедри фармакологiї та фармакотерапії
Наукові публікації кафедри ХПС

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Znpsnmapo_2013_22(4)__32.pdf146,21 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.