Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9994
Title: Досвід викладання дисципліни «Перша долікарська допомога» для студентів спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету
Authors: Кіреєв, І. В.
Жаботинська, Н. В.
Киреев, И. В.
Kireyev, I. V.
Жаботинская, Н. В.
Zhabotinskaya, N. V.
Keywords: досвід викладання;перша долікарська допомога;фармація;національний фармацевтичний університет
Issue Date: 2016
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Кіреєв, І. В. Досвід викладання дисципліни «Перша долікарська допомога» для студентів спеціальності «Фармація» Національного фармацевтичного університету / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська // Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку: матеріали І наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, м. Харків, 24-25 берез. 2016 р. / ред. кол. : О. Ф. Пімінов та ін.. – Х. : НФаУ, 2016. – С. 341.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9994
Appears in Collections:Матеріали конференцій кафедри фармакотерапiїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.