Browsing by Author Журавель, І. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 255 to 274 of 309 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Синтез 2H,6H-піримідо[2,1-b][1,3,4]тіадіазин-6-онів з кумариновим фрагментом та їх антимікробна активністьКоваленко, С. М.; Власов, С. В.; Федосов, А. І.; Журавель, І. О.; Казмірчук, В. В.; Черних, В. П.; Волянський, Ю. Л.; Kovalenko, S. M.; Vlasov, S. V.; Fedosov, A. I.; Zhuravel, I. O.; Kazmirchuk, V. V.; Chernykh, V. P.; Volyansky, Yu. L.
2011Синтез 3-алкіл/арилсульфоніл-N1-алкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-онівГудіна, В. Ю.; Силін, О. В.; Коваленко, С. М.; Журавель, І. О.; Gudina, V. Yu.; Sylin, O. V.; Kovalenko, S. M.; Zhuravel, I. O.; Гудина, В. Ю.; Силин, А. В.; Коваленко, С. Н.; Журавель, И. А.
2006Синтез 5-гідроксиметил-8-метил-3-(5-арил-[1,3,4]оксадіазол-2-іл)-2H-пірано[2,3-c]піридин-2-онівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Шинкаренко, П. Є.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Shynkarenko, P. Ye.
2011Синтез N1-алкіл-7-діалкіламіно-6-фторохінолін-4-он-3-карбонітрилівСпиридонова, Н. В.; Силін, О. В.; Коваленко, С. М.; Журавель, І. О.; Spiridonova, N. V.; Silin, O. V.; Kovalenko, S. M.; Zhuravel, I. O.; Спиридонова, Н. В.; Силин, А. В.; Коваленко, С. Н.; Журавель, И. А.
2018Синтез N1-арил/бензил-3-гідразинопіразин-2(1H)-онівНетьосова, К. Ю.; Завада, О. А.; Журавель, І. О.; Полуян, С. М.; Нетёсова, К. Ю.; Netosova, K. Yu.; Zavada, O. A.; Zhuravel, I. O.; Журавель, И. А.; Poluian, S. M.
2012Синтез N1-заміщених 3-гідразино-1Н-піразин-2-онівКуликовська, К. Ю.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. С.; Куликовская, К. Ю.; Журавель, И. А.; Коваленко, С. С.; Kulikovska, K. Yu.; Zhuravel, I. O.; Kovalenko, S. S.
2014Синтез N7-арил-[1,2,4]триазоло[4,3-а] піразин-8(7H)-онів шляхом циклізації n1-арил-3-гідразинопіразин-2(1H)-онів з карбонілвмісними реагентамиКуликовська, К. Ю.; Куликовская, К. Ю.; Kulikovska, K. Yu.; Коваленко, С. С.; Коваленко, С. С.; Kovalenko, S. S.; Друшляк, О. Г.; Друшляк, А. Г.; Drushlyak, A. G.; Журавель, І. О.; Журавель, И. А.; Zhuravel, I. O.; Коваленко, С. М.; Коваленко, С. Н.; Kovalenko, S. N.
1991Синтез и биологическая активность 3-(2'-аминотиазолил-4')- кумариновЖуравель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel', I. A.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Черних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh, V. P.; Порохняк, А. О.; Порохняк, А. О.; Porohnayk, A. O.; Рядных, Е. К.; Рядних, О. К.; Raydnih, E. K.; Маркова, В. М.; Маркова, В. М.; Markova, V. M.; Zhuravel', I. O.; Raydnih, O. K.; Kovalenko, S. M.
1991Синтез и биологическая активность амидов 4-(кумаринил-3´)-тиазолил-2-сукцинаминовых кислотЖуравель, И. А.; Коваленко, С. Н.; Черных, В. П.; Баранник, И. В.; Маркова, В. М.; Ивков, С. М.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Баранник, І. В.; Маркова, В. М.; Івков, С. М.; Zhuravel, I. O.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.; Barannyk, I. V.; Markova, V. M.; Ivkov, S. M.
2005Синтез и виртуальный скрининг библиотек 2H-пирано[2,3-с]пиридиновЖуравель, И. А.; Коваленко, С. Н.; Иващенко, А. В.; Балакин, К. В.; Черных, В. П.; Скоренко, А. В.; Иваненков, Я. А.; Zhuravel', I. A.; Kovalenko, S. N.; Ivashchenko, A. V.; Balakin, K. V.; Chernykh, V. P.; Skorenko, A. V.; Ivanenkov, Ya. A.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Іващенко, О. В.; Балакін, К. В.; Черних, В. П.; Скоренко, О. В.; Іваненков, Я. О.
2013Синтез и противомикробная активность 2-алкилтио-3-N-замещенных тиено[3,2-d]пиримидин-4(3 H)-оновТкаченко, Е. В.; Власов, С. В.; Журавель, И. А.; Коваленко, С. Н.; Черных, В. П.; Ткаченко, О. В.; Власов, С. В.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Tkachenko, O. V.; Zhuravel, I. O.; Vlasov, S. V.; Kovalenko, S. M.; Chernykh, V. P.
2015Синтез и противомикробная активность амидов N7-арил-ω-(8-оксо-7,8-дигидро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиразин-3-ил)алкилкарбоновых кислотКуликовська, К. Ю.; Журавель, І. О.; Куликовская, К. Ю.; Журавель, И. А.; Kulikovska, K. Yu.; Zhuravel, I. O.
2016Синтез и противомикробная активность производных 5-(1H-1,2,3-триазол-4-ил)-1,2,4-оксадиазолаКроленко, К. Ю.; Кроленко, К. Ю.; Krolenko, K. Yu.; Власов, С. В.; Власов, С. В.; Vlasov, S. V.; Журавель, І. О.; Журавель, И. А.; Zhuravel, I. O.
2010Синтез нових 3-гетерилзаміщених 2H-пірано[2,3-с]піридин-2-онів та 2-імінівШинкаренко, П. Є.; Власов, С. В.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Федосов, А. І.; Черних, В. П.; Shynkarenko, P. Ye.; Vlasov, S. V.; Zhuravel, I. O.; Kovalenko, S. M.; Fedosov, A. I.; Chernykh, V. P.; Шинкаренко, П. Е.; Власов, С. В.; Журавель, И. А.; Коваленко, С. Н.; Федосов, А. И.; Черных, В. П.
2004Синтез та антимікробна дія 2-іміно-5-гідроксиметил-8-метил-2H-пірано[2,3-c]піридин-3-(N-арил)карбоксамідівЖуравель, І. О.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Казмірчук, В. В.; Zhuravel, I. A.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Kazmirchuk, V. V.
2013Синтез та вивчення похідних імідазо[1,2-а]піримідину як потенційних протигрибкових засобівЗавада, О. О.; Борисов, О. В.; Щербак, О. М.; Журавель, І. О.; Коваленко, С. М.; Завада, О. А.; Борисов, А. В.; Щербак, О. Н.; Журавель, И. А.; Коваленко, С. Н.; Zavada, O. O.; Borysov, O. V.; Shcherbak, О. N.; Zhuravel, I. O.; Kovalenko, S. M.
2013Синтез та вивчення цитотоксичності N7-заміщених 3-тіоалкіл-7Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]піразинівКуликовська, К. Ю.; Коваленко, С. С.; Журавель, І. О.; Куликовская, К. Ю.; Коваленко, С. С.; Журавель, И. А.; Kulikovska, K. Yu.; Kovalenko, S. S.; Zhuravel, I. O.
2015Синтез та контроль якості субстанції 7-(4-флуоробензил)-3-тіоксо-2,3-дигідро[1,2,4]-триазоло[4,3-а]піразин-8(7Н)-онуКуликовська, К. Ю.; Журавель, І. О.; Kulikovska, K. Yu.; Zhuravel, I. O.; Куликовская, К. Ю.; Журавель, И. А.
2006Синтез і вивчення простатопротекторної дії похідних 4H-піридо[4',3':5,6]пірано[2,3-d]піримідинівЖуравель, І. О.; Гращенкова, С. А.; Яковлєва, Л. В.; Борисов, О. В.; Коваленко, С. М.; Черних, В. П.; Zhuravel, I. A.; Grashchenkova, S. A.; Yakovleva, L. V.; Borisov, A. V.; Kovalenko, S. N.; Chernykh, V. P.; Яковлева, Л. В.
1991Синтез, реакційна здатність та біологічна активність похідних дикарбонових кислот з алкільними, арильними і гетероциклічними замісникамиЧерних, В. П.; Черных, В. П.; Chernykh , V. P.; Гриценко, И. С.; Гриценко, І. С.; Gricenko, I. S.; Гридасов, В. И.; Гридасов, В. І.; Gridasov, V. I.; Коваленко, С. Н.; Коваленко, С. М.; Kovalenko, S. N.; Шемчук, Л. А.; Шемчук, Л. А.; Shemchuk, L. A.; Макурина, В. И.; Макуріна, В. І.; Makurina, V. I.; Колесникова, Т. О.; Колеснікова, Т. О.; Kolesnikova, T. O.; Сопельник, О. М.; Сопельник, О. М.; Sopelnik, O. M.; Снитковский, Е. Л.; Снітковський, Є. Л.; Snitkovskiy, E. L.; Чувурин, О. В.; Чувурін, О. В.; Chuvurin, O. V.; Кабачный, В. И.; Кабачний, В. І.; Kabachniy, V. I.; Банный, И. П.; Банний, І. П.; Banniy, I. P.; Коваленко, З. И.; Коваленко, З. І.; Kovalenko, Z. I.; Шемчук, Л. М.; Шемчук, Л. М.; Shemchuk, L. M.; Журавель, И. А.; Журавель, І. О.; Zhuravel, I. O.; Вошко, Т. В.; Вошко, Т. В.; Voshko, T. V.; Горячий, В. Д.; Горячий, В. Д.; Goraychiy, V. D.; Губин, И. И.; Губін, І. І.; Gubin, I. I.; Березнякова, А. И.; Березнякова, А. І.; Bereznaykova, A. I.; Черных, В. Ф.; Черних, В. Ф.; Chernih, V. F.; Воронина, Л. Н.; Вороніна, Л. М.; Voronina, L. M.; Kovalenko, S. M.