Browsing by Author Куценко, Т. А.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Cовременная концепция воспаления и перспективы его коррекции фитопрепаратамиБелик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. А.
2016The experience of antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostaticsSemeniv, D. V.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. А.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. А.; Семенив, Д. В.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Семенів, Д. В.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.
2018Perspectives of linseeds use for atherosclerosis treatmentBegunova, A. D.; Бегунова, А. Д.; Stoletov, Yu. V.; Столетов, Ю. В.; Столєтов, Ю. В.; Kutsenko, T. A.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.; Belik, G. V.; Белик, Г. В.; Бєлік, Г. В.
2020Pharmacological properties of Garlic (Allium sativum L.), experience and prospects of its application in medicineStoletov, Yu. V.; Kutsenko, T. O.; Ulanova, V. A.; Belik, G. V.; Столєтов, Ю. В.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.; Уланова, В. А.; Бєлік, Г. В.; Белик, Г. В.
2019Pharmacotherapy of atherosclerosis by medicinal plantsRomanik, K. O.; Stoletov, Yu. V.; Kutsenko, Т. О.; Belik, G. V.; Романік, K. O.; Столєтов, Ю. В.; Куценко, Т. О.; Бєлік, Г. В.; Романик, K. O.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Белик, Г. В.
2015Rational phytotherapy of peptic ulcerFedoruk, D. V.; Pinkevich, V. A.; Pozdniakova, A. Yu.; Kutsenko, T. A.; Федорук, Д. В.; Пинкевич, В. А.; Пінкевіч, В. А.; Позднякова, А. Ю.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.
2018Бедренец камнеломковый — перспективный источник для создания новых фитопрепаратов разнонаправленного действияСеменив, Д. В.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Уланова, В. А.; Белик, Г. В.
2020Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освітиШтриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Риженко, І. М.; Деримедвідь, Л. В.; Щокіна, К. Г.; Бутко, Я. О.; Вереітинова, В. П.; Товчига, О. В.; Бєлік, Г. В.; Кудіна, О. В.; Куценко, Т. О.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Іванцик, Л. Б.; Зупанець, М. В.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.; Рыженко, И. М.; Деримедведь, Л. В.; Щекина, Е. Г.; Бутко, Я. А.; Вереитинова, В. П.; Товчига, О. В.; Белик, Г. В.; Кудина, О. В.; Куценко, Т. А.; Таран, А. В.; Матвийчук, А. В.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Иванцык, Л. Б.; Зупанец, М. В.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Ryzhenko, I. M.; Derymedvid’, L. V.; Schokina, K. G.; Butko, Ya. O.; Vereitynova, V. P.; Tovchiga, O. V.; Belik, G. V.; Kudina, O. V.; Kutsenko, T. O.; Taran, A. V.; Matviichuk, A. V.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. A.; Koiro, O. O.; Ivantsyk, L. B.; Zupanets, M. V.
2015Вивчення впливу субстанцій аронії чорноплідної на білковий обмінСеменів, Д. В.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Столєтов, Ю. В.; Семенив, Д. В.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Столетов, Ю. В.; Semeniv, D. V.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. О.; Stoletov, Yu. V.
2003Вивчення противиразкової активності супероксиддисмутази при різних режимах введенняКуценко, Т. О.; Дроговоз, С. М.; Прокопишак, Н. І.; Kutsenko, T. A.; Drogovoz, S. M.; Prokopishak, N. I.; Куценко, Т. А.
2006Вивчення противиразкової дії комбінацій ранітидину з різними антиоксидантамиДроговоз, С. М.; Куценко, Т. О.; Бунятян, Н. Д.; Карташевська, М. І.; Drogovoz, S. M.; Kutsenko, T. A.; Bunyatyan, N. D.; Kartashevskaya, M. I.; Куценко, Т. А.; Карташевская, М. И.
2017Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурівЩокіна, К. Г.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Семенів, Д. В.; Shchokina, C. G.; Belik, G. V.; Kutsenko, T. O.; Semeniv, D. V.; Щекина, Е. Г.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Семенив, Д. В.
2001Вплив засобів, що містять супероксиддисмутазу, на показники імунореактивності при модельному вульвовагінітіКарташевська, Р. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Куценко, Т. О.; Kartashevskaya, R. A.; Drogovoz, S. M.; Derimedved, L. V.; Kutsenko, T. A.; Карташевская, Р. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедведь, Л. В.; Куценко, Т. А.
2016Вплив ралейкіну на ліпідний обмін в умовах інсуліннезалежного діабету у щурівЩокіна, К. Г.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Уланова, В. А.; Shchokina, K. G.; Щокина, К. Г.; Belik, G. V.; Белик, Г. В.; Kutsenko, Т. А.; Куценко, Т. А.; Ulanova, V. А.
2004Гастропротекторний засібКуценко, Т. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Куценко, Т. О.; Kutsenko, Т. А.; Drogovoz, S. M.; Деримедведь, Л. В.; Derimedvid, L. V.
2019Гиполипидемическая и антиатеросклеротическая активность биологически активных веществ чеснока посевногоСтолетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Уланова, В. А.; Белик, Г. В.
2011Застосування поліфенольного комплексу з суцвіть липи як противиразкового засобуДроговоз, С. М.; Дем’яненко, В. Г.; Позднякова, А. Ю.; Куценко, Т. О.; Дем’яненко, Д. В.; Бреусова, С. В.; Drogovoz, S. M.; Демьяненко, Д. В.; Demyanenko, D. V.; Pozdniakova, A. Yu.; Куценко, Т. А.; Kutsenko, Т. А.; Dem'yanenko, V. G.; Демьяненко, В. Г.; Breusova, S. V.
2001Обгрунтування доцiльностi комбiнування антиоксидантна - супероксиддисмутази i мембранопротектора - глюкозамiну в терапiї запальних захворюваньКуценко, Т. О.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Карташевська, Р. А.; Kutsenko, T. A.; Drogovoz, S. M.; Derimedved, L. V.; Kartashevskaya, R. A.; Куценко, Т. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедведь, Л. В.; Карташевская, Р. А.
2021Обгрунтування доцільності підвищення обізнаності населення щодо вибору лікарських засобівКуценко, Т. О.; Куценко, Т. А.; Kutsenko, T. O.; Богданов, А. В.; Bohdanov, A. V.; Старостенко, М. О.; Starostenko, M. O.; Бондарєв, Є. В.; Бондарев, Е. В.;  Bondarev, E. V.; Бєлік, Г. В.; Белик, Г. В.; Belik, G. V.
2020Обоснование целесообразности создания новых препаратов антиатеросклеротического и антиангинального действия на основе льна посевного (Linum usitatissimum L.)Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Уланова, В. А.; Белик, Г. В.; Столєтов, Ю. В.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.; Уланова, В. А.; Бєлік, Г. В.; Белик, Г. В.