Browsing by Author Куценко, Т. О.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 37  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Cовременная концепция воспаления и перспективы его коррекции фитопрепаратамиБелик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. А.
2016The experience of antennaria dioica application in folk medicine and prospects of this plant use for creation of new phytohemostaticsSemeniv, D. V.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. А.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. А.; Семенив, Д. В.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Семенів, Д. В.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.
2018Perspectives of linseeds use for atherosclerosis treatmentBegunova, A. D.; Бегунова, А. Д.; Stoletov, Yu. V.; Столетов, Ю. В.; Столєтов, Ю. В.; Kutsenko, T. A.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.; Belik, G. V.; Белик, Г. В.; Бєлік, Г. В.
2020Pharmacological properties of Garlic (Allium sativum L.), experience and prospects of its application in medicineStoletov, Yu. V.; Kutsenko, T. O.; Ulanova, V. A.; Belik, G. V.; Столєтов, Ю. В.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.; Уланова, В. А.; Бєлік, Г. В.; Белик, Г. В.
2019Pharmacotherapy of atherosclerosis by medicinal plantsRomanik, K. O.; Stoletov, Yu. V.; Kutsenko, Т. О.; Belik, G. V.; Романік, K. O.; Столєтов, Ю. В.; Куценко, Т. О.; Бєлік, Г. В.; Романик, K. O.; Столетов, Ю. В.; Куценко, Т. А.; Белик, Г. В.
2015Rational phytotherapy of peptic ulcerFedoruk, D. V.; Pinkevich, V. A.; Pozdniakova, A. Yu.; Kutsenko, T. A.; Федорук, Д. В.; Пинкевич, В. А.; Пінкевіч, В. А.; Позднякова, А. Ю.; Куценко, Т. А.; Куценко, Т. О.
2020The advantages of application of linen seeds (Linum usitatissimum L.) for treatment of angina pectoris and hypertensionFirova, O. Yu.; Фірова, О. Ю.; Фирова, О. Ю.; Kutsenko, T. O.; Куценко, Т. О.; Belik, G. V.; Бєлік, Г. Д.; Белик, Г. Д.; Stoletov, Yu. V.; Столєтов, Ю. В.; Столетов, Ю. В.
2021Актуальність підвищення обізнаності населення щодо побічної дії полівітамінних препаратівКуценко, Т. О.; Полторацька, С. С.; Бондарєв, Є. В.
2020Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освітиШтриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Риженко, І. М.; Деримедвідь, Л. В.; Щокіна, К. Г.; Бутко, Я. О.; Вереітинова, В. П.; Товчига, О. В.; Бєлік, Г. В.; Кудіна, О. В.; Куценко, Т. О.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Іванцик, Л. Б.; Зупанець, М. В.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.; Рыженко, И. М.; Деримедведь, Л. В.; Щекина, Е. Г.; Бутко, Я. А.; Вереитинова, В. П.; Товчига, О. В.; Белик, Г. В.; Кудина, О. В.; Куценко, Т. А.; Таран, А. В.; Матвийчук, А. В.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Иванцык, Л. Б.; Зупанец, М. В.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Ryzhenko, I. M.; Derymedvid’, L. V.; Schokina, K. G.; Butko, Ya. O.; Vereitynova, V. P.; Tovchiga, O. V.; Belik, G. V.; Kudina, O. V.; Kutsenko, T. O.; Taran, A. V.; Matviichuk, A. V.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. A.; Koiro, O. O.; Ivantsyk, L. B.; Zupanets, M. V.
2015Вивчення впливу субстанцій аронії чорноплідної на білковий обмінСеменів, Д. В.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Столєтов, Ю. В.; Семенив, Д. В.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Столетов, Ю. В.; Semeniv, D. V.; Belik, G. V.; Kutsenko, Т. О.; Stoletov, Yu. V.
2003Вивчення противиразкової активності супероксиддисмутази при різних режимах введенняКуценко, Т. О.; Дроговоз, С. М.; Прокопишак, Н. І.; Kutsenko, T. A.; Drogovoz, S. M.; Prokopishak, N. I.; Куценко, Т. А.
2006Вивчення противиразкової дії комбінацій ранітидину з різними антиоксидантамиДроговоз, С. М.; Куценко, Т. О.; Бунятян, Н. Д.; Карташевська, М. І.; Drogovoz, S. M.; Kutsenko, T. A.; Bunyatyan, N. D.; Kartashevskaya, M. I.; Куценко, Т. А.; Карташевская, М. И.
2017Вплив густих екстрактів лопуха великого на перебіг модельної гіперплазії передміхурової залози у щурівЩокіна, К. Г.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Семенів, Д. В.; Shchokina, C. G.; Belik, G. V.; Kutsenko, T. O.; Semeniv, D. V.; Щекина, Е. Г.; Белик, Г. В.; Куценко, Т. А.; Семенив, Д. В.
2001Вплив засобів, що містять супероксиддисмутазу, на показники імунореактивності при модельному вульвовагінітіКарташевська, Р. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Куценко, Т. О.; Kartashevskaya, R. A.; Drogovoz, S. M.; Derimedved, L. V.; Kutsenko, T. A.; Карташевская, Р. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедведь, Л. В.; Куценко, Т. А.
2016Вплив ралейкіну на ліпідний обмін в умовах інсуліннезалежного діабету у щурівЩокіна, К. Г.; Бєлік, Г. В.; Куценко, Т. О.; Уланова, В. А.; Shchokina, K. G.; Щокина, К. Г.; Belik, G. V.; Белик, Г. В.; Kutsenko, Т. А.; Куценко, Т. А.; Ulanova, V. А.
2004Гастропротекторний засібКуценко, Т. А.; Дроговоз, С. М.; Деримедвідь, Л. В.; Куценко, Т. О.; Kutsenko, Т. А.; Drogovoz, S. M.; Деримедведь, Л. В.; Derimedvid, L. V.
2022Досвід та перспективи застосування фітопрепаратів на основі липи серцелистої при захворюваннях сечовидільної системиКуценко, Т. О.
2009Дослідження впливу нових комбінованих супозиторіїв на морфологічний стан прямої кишки щурів при експериментальному проктитіКондратюк, Н. А.; Лар'яновська, Ю. Б.; Куценко, Т. О.; Kondratyuk, N. A.; Laryanovskaya, Yu. B.; Kutsenko, T. A.
2009Дослідження впливу нових комбінованих супозиторіїв на морфологічний стан прямої кишки щурів при експериментальному проктитіКондратюк, Н. А.; Лар'яновська, Ю. Б.; Куценко, Т. О.; Kondratyuk, N. A.; Kutsenko, T. A.; Laryanovskaya, Yu. B.
2011Застосування поліфенольного комплексу з суцвіть липи як противиразкового засобуДроговоз, С. М.; Дем’яненко, В. Г.; Позднякова, А. Ю.; Куценко, Т. О.; Дем’яненко, Д. В.; Бреусова, С. В.; Drogovoz, S. M.; Демьяненко, Д. В.; Demyanenko, D. V.; Pozdniakova, A. Yu.; Куценко, Т. А.; Kutsenko, Т. А.; Dem'yanenko, V. G.; Демьяненко, В. Г.; Breusova, S. V.