Browsing by Author Taran, A. V.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
А Б В Г Ґ Д Е Є Ё Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
20178-(4-бромобензиліден)гідразино-7-(4-метилбензил)-1,3-диметилксантин, який виявляє спазмолітичну та протизапальну діїРоманенко, М. І.; Іванченко, Д. Г.; Матвійчук, О. П.; Самура, Б. А.; Таран, А. В.; Romanenko, M. I.; Романенко, Н. И.; Ivanchenko, D. H.; Иванченко, Д. Г.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, Ye. P.; Samura, B. A.; Taran, A. V.
2017Experimental research of nephroprotective activity benophylline in myoglobinurical acute kidney injury in ratsMatviychuk, O. P.; Гладченко, О. М.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Матвійчук, О. П.; Matviychuk, A. V.; Gladchenko, O. M.; Taran, A. V.; Матвийчук, О. П.; Матвийчук, А. В.; Гладченко, О. М.; Таран, А. В.
2019Expermental research of the effects of benofilin on the functional renal function in the evalution of ethylene glycol toxic lossMatviychuk, O. P.; Матвійчук, О. П.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, A. V.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, А. В.; Taran, A. V.; Таран, А. В.; Таран, А. В.
2015Herba of shepherd's purse is perspective raw material for the creation of new drugsShapoval, M. V.; Taran, A. V.; Shapoval, O. N.; Шаповал, М. В.; Таран, А. В.; Шаповал, О. Н.; Шаповал, О. М.
2018N-(5-етил-[1,3,4]-тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активністьПерехода, Л. О.; Сич, І. В.; Штриголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Драпак, І. В.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Sych, I. V.; Сыч, И. В.; Штрыголь, С. Ю.; Shtrygol’, S. Yu.; Taran, A. V.; Драпак, И. В.; Drapak, I. V.
2016N-(5-етил-[1,3,4]тіадіазол-2-іл)-2-нітробензамід, що проявляє протисудомну активністьПерехода, Л. О.; Сич, І. В.; Штриголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Драпак, І. В.; Перехода, Л. А.; Сыч, И. В.; Штрыголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Драпак, И. В.; Perekhoda, L. O.; Sich, I. V.; Shtrigol, S. Yu.; Taran, A. V.; Drapak, I. V.
2016The renal effects of the goutweed (Aegopodium podagraria L.) tincture and metformin in dexamethasone-treated ratsTovchiga, O. V.; Shtrygol’, S. Yu.; Taran, A. V.; Yudkevich, T. K.; Товчига, О. В.; Штриголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Юдкевич, Т. К.; Товчига, О. В.; Штрыголь, С. Ю.; Таран, А. В.; Юдкевич, Т. К.
2016Substantiation of the search for new drugs for the treatment of benign prostate hyperplasiaLiskevich, A. S.; Zarichanskaya, Y. A.; Shapoval, O. M.; Taran, A. V.; Лискевич, А. С.; Заричанская, Я. А.; Шаповал, О. М.; Таран, А. В.
2021Use of antidepressants in off label therapyDrogovoz, S. M.; Belik, G. V.; Kalko, K. O.; Shtroblya, А. L.; Barus, M. M.; Taran, A. V.; Khomenko, V.
2020Взаємозв’язок показників поточної та екзаменаційної успішності вивчення фармакології здобувачами вищої фармацевтичної освіти як індикатор для моніторингу якості освітиШтриголь, С. Ю.; Цивунін, В. В.; Риженко, І. М.; Деримедвідь, Л. В.; Щокіна, К. Г.; Бутко, Я. О.; Вереітинова, В. П.; Товчига, О. В.; Бєлік, Г. В.; Кудіна, О. В.; Куценко, Т. О.; Таран, А. В.; Матвійчук, А. В.; Столєтов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Іванцик, Л. Б.; Зупанець, М. В.; Штрыголь, С. Ю.; Цывунин, В. В.; Рыженко, И. М.; Деримедведь, Л. В.; Щекина, Е. Г.; Бутко, Я. А.; Вереитинова, В. П.; Товчига, О. В.; Белик, Г. В.; Кудина, О. В.; Куценко, Т. А.; Таран, А. В.; Матвийчук, А. В.; Столетов, Ю. В.; Уланова, В. А.; Койро, О. О.; Иванцык, Л. Б.; Зупанец, М. В.; Shtrygol’, S. Yu.; Tsyvunin, V. V.; Ryzhenko, I. M.; Derymedvid’, L. V.; Schokina, K. G.; Butko, Ya. O.; Vereitynova, V. P.; Tovchiga, O. V.; Belik, G. V.; Kudina, O. V.; Kutsenko, T. O.; Taran, A. V.; Matviichuk, A. V.; Stoletov, Yu. V.; Ulanova, V. A.; Koiro, O. O.; Ivantsyk, L. B.; Zupanets, M. V.
1998Вивчення біологічної активності природних комплексів, виділених з вільхи клейкоїРадько, О. В.; Таран, А. В.; Самура, Б. А.; Сербін, А. Г.; Радько, Е. В.; Таран, А. В.; Самура, Б. А.; Сербин, А. Г.; Radko, E. V.; Taran, A. V.; Samura, B. A.; Serbin, A. G.
2013Визначення протисудомної активності екстрактів з надземних частин овочевих рослин родини пасльоновіПрокопенко, Ю. С.; Прокопенко, Ю. С.; Prokopenko, Yu. S.; Міщенко, В. А.; Мищенко, В. А.; Mishchenko, V. A.; Гарна, С. В.; Гарная, С. В.; Garna, S. V.; Таран, А. В.; Таран, А. В.; Taran, A. V.
2016Вплив бенофіліну на функцію нирок на тлі водного навантаженняМатвійчук, О. П.; Матвийчук, О. П.; Matviichuk, O. P.; Таран, А. В.; Taran, A. V.; Матвійчук, А. В.; Матвийчук, А. В.; Matviichuk, A. V.; Гладченко, О. М.; Gladchenko, O. M.
2017Гідроброміди(3-етил-4-арил-3H-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5H[1,2,4]триазоло[4,3-а]азепін-3-іл)феніл]аміну, де Аr=4-СН3С6Н4, 4-PhC6H4, 4-ЕtOС6Н4, 3,4-СН2ОСН2-С6Нз, 4-ВrС6Н4, 4-NO2C6H4, що мають анальгезуючі властивостіДемченко, С. А.; Єрьоміна, Г. О.; Єрьоміна, З. Г.; Сич, І. А.; Перехода, Л. А.; Perekhoda, L. O.; Перехода, Л. О.; Demchenko, S. A.; Еремина, А. А.; Yeromina, H. O.; Еремина, З. Г.; Yeromina, Z. G.; Таран, А. В.; Taran, A. V.; Сыч, И. А.; Sych, I. A.; Демченко, А. М.; Demchenko, А. М.
2016Доведення доцільності пошуку нових лікарських засобів для лікування доброякісної гіперплазії передмгхурової залозиШаповал, О. М.; Таран, А. В.; Шаповал, Е. Н.; Shapoval, E. N.; Taran, A. V.
2011Дослідження залежності антигіпоксичної активності від хімічної структури в ряду похідних 7-п-метилбензил-8-заміщених теофілінуТаран, А. В.; Матвійчук, О. П.; Самура, Б. А.; Романенко, М. І.; Євсеєва, Л. В.; Taran, A. V.; Matviychuk, Ye. P.; Samura, B. A.; Romanenko, N. I.; Yevseyeva, L. V.; Таран, А. В.; Матвийчук, Е. П.; Самура, Б. А.; Романенко, Н. И.; Евсеева, Л. В.
2011Дослідження залежності гострої токсичності та діуретичної активності від хімічної структури серед похідних 7-n-метилбензил-8-заміщених теофілінуМатвійчук, О. П.; Таран, А. В.; Самура, Б. А.; Романенко, М. І.; Євсєєва, Л. В.; Matviychuk, O. P.; Taran, A. V.; Samura, B. A.; Romanenko, N. I.; Evseeva, L. V.; Матвийчук, О. П.; Таран, А. В.; Самура, Б. А.; Романенко, Н. И.; Евсеева, Л. В.
2010Исследование диуретической активности аммониевых солей 7,8-дизамещенных 3-метилксантинаТаран, А. В.; Корниенко, В. И.; Самура, Б. А.; Романенко, Н. И.; Мартынюк, О. А.; Юрченко, Д. Н.; Николаев, В. А.; Таран, А. В.; Корнієнко, В. І.; Самура, Б. А.; Романенко, М. І.; Мартинюк, О. О.; Юрченко, Д. М.; Ніколаєв, В. О.; Taran, A. V.; Korniyenko, V. I.; Samura, В. А.; Romanenko, M. I.; Martynyuk, О. О.; Yurchenko, D. M.; Nikolayev, V. O.
2010Исследование диуретической активности гидразида 4-(у-оксипропилоксамидо-сульфонил) оксаниловой кислотыМатвийчук, А. В.; Таран, А. В.; Николаев, В. А.; Самура, Б. А.; Кириченко, О. Н.; Матвійчук, А. В.; Таран, А. В.; Ніколаєв, В. О.; Самура, Б. А.; Кириченко, О. М.; Matviychuk, A. V.; Taran, A. V.; Nikolayev, V. O.; Samura, B. A.; Kirichenko, O. M.
2012Исследование диуретической активности от химической структуры среди аммонийных солей 7-N-( 3-метил-7-ацетилметилксантинил-8-) N'-β гидроксиэтилпиперазинияМатвійчук, О. П.; Таран, А. В.; Самура, Б. А.; Романенко, М. І.; Рак, Т. М.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, Ye. P.; Taran, A. V.; Samura, B. A.; Romanenko, M. I.; Романенко, Н. И.; Rak, T. M.