Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10597
Title: Синтез, будова та біологічна активність бром- і сульфамоїлзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та їх похідних
Authors: Кобзарь, Н. П.
Кобзар, Н. П.
Kobzar, N. P.
Keywords: синтез;біологічна активність;N-R-антранілова кислота;орто-хлорбензойна кислота
Issue Date: 2008
Bibliographic description (Ukraine): Кобзар, Н. П. Синтез, будова та біологічна активність бром- і сульфамоїлзаміщених орто-хлорбензойних, N-R-антранілових кислот та їх похідних: автореф. дис. ... канд. фармац. наук : 15.00.02 / Н. П. Кобзар. - Х., 2008. – 20 с.
Abstract: З метою пошуку нових біологічно активних речовин синтезовано нові групи сполук похідні 5-бром-2-хлорбензойної, 5-бром-N-R-антранілових кислот і їх 3-сульфамоїлзаміщені (ефіри, аміди, гідразиди, R-іденгідразиди, -N-R-заміщені гідразиди, калієві, D-(+)-глюкозиламонієві солі та солі з заміщеними 9-аміноакридину). Запропоновані препаративні методики синтезу бром- та сульфамоїлзаміщених 3-оксо-1,2-дигідроіндазолу, N-фенілантранілових кислот та експресний метод кількісного визначення нових N-фенілантранілових кислот і мефенамової кислоти методом двофазного титрування в системі октанол-вода, які знайшли відображення в 3 інформаційних листах. Будову та індивідуальність синтезованих сполук підтверджено даними елементного аналізу, ІЧ-,УФ-, ПМР-спектроскопії, хроматомас-спектрометрії, зустрічним синтезом, якісними реакціями, хроматографією в тонкому шарі сорбенту. За результатами біологічних досліджень серед синтезованих сполук знайдені субстанції, які проявляють високу протизапальну, анальгетичну, діуретичну, гіпоглікемічну, бактеріостатичну, фунгістатичну активність при низькій токсичності. Встановлено ряд закономірностей зв’язку «будова-активність-токсичність». Запатентована та рекомендована для подальших доклінічних досліджень 5-бром-N-(2’-карбокси-4’-бромфеніл)антранілова кислота, яка проявляє високу анальгетичну, протизапальну, діуретичну та фунгістатичну активність при низькій токсичності (DL50=4200 мг/кг). На цю субстанцію розроблений проект АНД.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/10597
Appears in Collections:15.00.02.Фармацевтична хімія та фармакогнозія
Автореферати дисертацій кафедри медичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат Кобзарь.pdf1,98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.