Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11841
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЄвтіфєєва, О. А.-
dc.contributor.authorДинник, К. В.-
dc.contributor.authorПєтухова, І. Ю.-
dc.contributor.authorЖукова, Т. В.-
dc.contributor.authorПроскуріна, К. І.-
dc.contributor.authorКолісник, С. В.-
dc.contributor.authorКизим, О. Г.-
dc.contributor.authorАлтухов, А. А.-
dc.contributor.authorМороз, В. П.-
dc.contributor.authorБризицький, О. А.-
dc.contributor.authorIevtifieieva, O. A.-
dc.contributor.authorЕвтифеева, О. А.-
dc.contributor.authorДынник, К. В.-
dc.contributor.authorDynnik, K. V.-
dc.contributor.authorPetukhova, I. Yu.-
dc.contributor.authorПетухова, И. Ю.-
dc.contributor.authorZhukova, T. V.-
dc.contributor.authorProskurina, K. I.-
dc.contributor.authorПроскурина, К. И.-
dc.contributor.authorКолесник, С. В.-
dc.contributor.authorKolisnyk, S. V.-
dc.contributor.authorKizim, O. G.-
dc.contributor.authorКизим, Е. Г.-
dc.contributor.authorАлтухов, О. О.-
dc.contributor.authorAltukhov, O. O.-
dc.contributor.authorМoroz, V. P.-
dc.contributor.authorBryzitskiy, O. A.-
dc.date.accessioned2017-04-04T09:39:14Z-
dc.date.available2017-04-04T09:39:14Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationАналітична хімія: питання та відповіді : навч. посіб. / О. А. Євтіфєєва, К. В. Динник, І. Ю. Пєтухова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 60 с.en_US
dc.identifier.urihttp://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/11841-
dc.description.abstractАналітична хімія належить до базових дисциплін підготовки фахівців напряму «Фармація» і входить до переліку дисциплін, за якими проводиться ліцензійний іспит «Крок-1». Навчальний посібник створений колективом кафедри аналітичної хімії для поз аудиторної роботи студентів, починаючи з першого курсу навчання. Посібник призначений для спрямованої підготовки студентів до написання пілотного, а потім і ліцензійного іспиту «Крок-1» на ІІІ-ІV курсах. Банк тестів поділений на 11 розділів, включає тестові завдання відкритого типу, що увійшли до офіційного банку тестових завдань ліцензійного іспиту «Крок-1» для студентів ІV курсу, починаючи з 2013 року. Окрему увагу автори звертають на обґрунтування вибору вірної відповіді на тестове питання, що сприяє свідомому та мотивованому ознайомленню з його змістом. Лабораторний журнал призначений для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» - фармацевтичних факультетів та вузів ІІІ-ІV рівня акредитації.en_US
dc.language.isouken_US
dc.titleАналітична хімія: питання та відповідіen_US
dc.typeLearning Objecten_US
Appears in Collections:Навчальні матеріали кафедри аналiтичної хiмiї та аналітичної токсикології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Страницы из 2015_krokuemo_razom.pdf971,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.