Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13555
Title: Workbook in English grammar (with grammar tables)
Authors: Буданова, Л. Г.
Budanova, L. G.
Журкіна, С. В.
Zhurkina, S. V.
Коляда, І. В.
Kolyada, I. V.
Журкина, С. В.
Коляда, И. В.
Латунова, Н. В.
Latunova, N. V.
Торяник, Л. А.
Toryanik, L. A.
Keywords: робочий зошит;рабочая тетрадь;workbook
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Workbook in English grammar (with grammar tables). А2-В1 level : робочий зошит : навч.-метод. посіб. / Л. Г. Буданова, С. В. Журкіна, І. В. Коляда, Н. В. Латунова, Л. А. Торяник. – Х. : НФаУ, 2016. – Part 1. – 40 с.
Abstract: Даний робочий зошит містить граматичні вправи та таблиці і коментарі до них з основних тем граматики англійської мови: іменник, займенник, прикметник, дієслово, вживання часів дієслів, пасивний стан, модальні дієслова, узгодження часів ін. У таблицях стисло подаються граматичні правила. Мета робочого зошита – формування міцних знань з граматики в обсязі програми для немовних ВНЗ. Видання являє собою робочий зошит з граматики і стислий граматичний довідник у таблицях з урахуванням новітніх педагогічних методик та технологій. Він може використовуватися як наочний та додатковий матеріал до підручника з англійської мови, для аудиторної і самостійної роботи студентів, аспірантів, здобувачів і наукових робітників. Робочий зошит також можна застосувати як самостійний матеріал для тих, хто починає вивчати англійську мову як другу іноземну мову. Виклад матеріалу дозволяє вивчати одні граматичні явища незалежно від інших, тому послідовність їх вивчення можна змінювати, виходячи з потреб. Це сприяє більш гнучкій і творчій роботі під час самостійного вивчення того чи іншого розділу. Створюючи ці таблиці і вправи, автори мали на меті допомогти тим, хто вивчає англійську мову оволодіти основними граматичними правилами та систематизувати свої знання. Запропонований робочий зошит може бути корисним для роботи з будь-якою аудиторією.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/13555
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри фундаментальної та мовної підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
workbook in English grammar А2-В2 level.pdf865,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.