Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14166
Title: Гідробромід (3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н- [1,2,4]триазоло[4,3-а] азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє анальгезуючу активність
Authors: Демченко, С. А.
Єрьоміна, Г. О.
Перехода, Л. О.
Ядловський, О. Є.
Бобкова, Л. С.
Демченко, А. М.
Demchenko, S. A.
Yeromina, H. O.
Еремина, А. А.
Perekhoda, L. O.
Перехода, Л. А.
Ядловский, О. Е.
Yadlovsky, O. E.
Bobkova, L. S.
Demchenko, А. М.
Keywords: кеторолак;анальгезуюча активність;корисна модель
Issue Date: 2016
Bibliographic description (Ukraine): Патент на винахід № 111015 України МПК С07В 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Гідробромід (3-етил-4-феніл-3Н-тіазол-2-іліден)-[4-(6,7,8,9-тетрагідро-5Н- [1,2,4]триазоло[4,3-а] азепін-3-їл)феніл]аміну, що проявляє анальгезуючу активність / Демченко С. А., Єрьоміна Г. О., Перехода Л. О., Ядловський О. Є., Бобкова Л. С., Демченко А. М.; Власник НФаУ. - № 2016 04704; заявл. 26.04.2016; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
Abstract: Корисна модель належить до хіміко-фармацевтичної галузі, зокрема до синтезу нових біологічно активних хімічних сполук похідних тіазолу, і може бути використана як лікарська субстанція при створенні фармацевтичних препаратів з анальгезуючою активністю. Аналогом заявленої сполуки за фармакологічною дією є препарат кеторолак [1]. Сполука з групи гетероциклічних похідних оцтової кислоти, є широко відомим знеболювальним 5 нестероїдним протизапальним засобом та, зазвичай, використовується як анальгетик широкого спектра дії. Кеторолак може застосовуватися або у вигляді пігулок, або у вигляді розчину для внутрішньом'язових ін'єкцій і є рацемічною сумішшю (S)-(-)-форми (активна) та (R)-(+)-форми. Також кеторолак використовується у вигляді очних крапель. Кеторолак пригнічує активність циклооксигенази (ЦОГ-1 та ЦОГ-2) та блокує синтез 10 простагландинів. Подібно до інших анальгетиків, кеторолак проявляє ряд негативних побічних ефектів, а саме, з боку органів шлунково-кишкового тракту (діарея, нудота, гастралгія, диспепсія), з боку нервової системи (сонливість, головний біль, запаморочення) та інші. Також можливі прояви алергічних реакцій. Задачею корисної моделі є одержання індивідуальної хімічної сполуки, що проявляє 15 виражену анальгезуючу активність
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/14166
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри медичної хiмiї

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
патент на КМ №111015 Перехода Л.О..pdf239,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.