Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15286
Title: Фармацевтична броматологія
Authors: Георгіянц, В. А.
Безуглий, П. А.
Попова, Н. В.
Северіна, Г. І.
Головченко, О. С.
Бур’ян, Г. О.
Абу Шарк, А. І.
Таран, К. А.
Гриненко, В. В.
 Гарна, Н. В.
Міщенко, В. А.
Казаков, Г. П.
Ковальов, С. В.
Алферова, Д. А.
Степанова, С. І.
Георгиянц, В. А.
Безуглый, П. О.
Попова, Н. В.
Северина, Г. И.
Головченко, О. С.
Бурьян, Г. О.
Абу Шарк, А. И.
Таран, К. А.
Гриненко, В. В.
Гарна, Н. В.
Мищенко, В. А.
Казаков, Г. П.
Ковалев, С. В.
Алферова, Д. А.
Степанова, С. И.
Georgiyants, V. A.
Bezugly, P. O.
Burian, G. O.
Abu Sharkh, A. I.
Taran, K. A.
Severina, G. I.
Golovchenko, O. S.
Popova, N. V.
Mishchenko, V. A.
Kazakov, G. P.
Alferovа, D. A.
Stepanova, S. I.
Keywords: броматологія;броматология;bromatology;продукты питания;food products;продукти харчування
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Фармацевтична броматологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. А. Георгіянц, П. О. Безуглий, Н. В. Попова [та ін.]; за заг. ред. проф. : В. А. Георгіянц. - Х. : НФаУ; Золоті сторінки, 2017. - 416 с.
Abstract: Головне завдання фармацевтичного працівника в аптеці — здійснення належної фармацевтичної опіки, яка гарантує ефективність призначеної лікарем фармакотерапії. одним із найважливіших аспектів цього є розуміння можливої взаємодії лікарських засобів не тільки з іншими засобами, але і з компонентами харчових продуктів. взаємодія ліків та різних харчових продуктів може істотно вплинути на фармакологічний ефект в силу присутності компонентів, які здатні взаємодіяти з лікарськими препаратами або брати участь в їх метаболізмі. При цьому біологічно активні компоненти їжі можуть як підвищити ефективність препарату, так і спровокувати виникнення небажаних побічних реакцій, або не дозволити досягти бажаного результату. Іншим важливим аспектом успішного лікування є культура харчування та знання ролі харчових продуктів у виникненні, профілактиці та лікуванні різних захворювань. найважливішу роль нині також відіграє дотримання всіх технологічних процесів і досягнення отримання якісних продуктів харчування. саме їжа, яку ми вживаємо, забезпечує розвиток і постійне оновлення клітин і тканин організму, фізичну і розумову працездатність, є джерелом енергії, яку наш організм витрачає не тільки при фізичних навантаженнях, але і в стані спокою. Харчові продукти — джерела речовин, з яких синтезуються ферменти, гормони та інші регулятори обмінних процесів. цей посібник призначений для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів. Посібник складається з 18 розділів, в яких розглядаються основні групи продуктів харчування, такі як питна та мінеральна вода, молоко і молочна продукція, яйця та яєчні продукти, м’ясо, риба і морепродукти, фрукти і фруктові соки, овочі, хліб і хлібобулочні вироби, крупи, шоколад, чай,
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15286
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри нутриціології та фармацевтичної броматології
Навчальні видання кафедри фармакогнозії
Навчальні видання кафедри фармацевтичної хімії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Фармацевтична броматология.pdf
  Restricted Access
4,04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.