Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15730
Title: Біологія з основами генетики
Other Titles: Биология с основами генетики
Authors: Кравченко, В. М.
Садовниченко, Ю. О.
Тимчук, Н. Ф.
Філіпцова, О. В.
Павиченко, О. В.
Рибак, В. А.
Кравченко, В. Н.
Kravchenko, V. M.
Sadovnichenko, Yu. O.
Tymchuk, N. F.
Филипцова, О. В.
Filiptsova, O. V.
Pavichenko, O. V.
Рыбак, В. А.
Rybak, V. A.
Issue Date: 2005
Bibliographic description (Ukraine): Біологія з основами генетики: навч. посіб. для студ. фарм. спеціальностей 7.110201 – “Фармація”, 7.110206 – “Клінічна фармація”, 7.110202 – “Технологія парфумерно-косметичних засобів” вищих закладів освіти / В. М. Кравченко, Ю. О. Садовниченко, Н. Ф. Тимчук, О. В. Філіпцова, О. В. Павиченко, В. А. Рибак. – Х.: НФаУ, 2005. - 163 с.
Abstract: Навчальний посібник призначено для підготовки та проведення лабораторних занять з біології з основами генетики для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих медичних навчальних закладів. Він розроблений з урахуванням сучасного рівня розвитку клітинної біології, біології індивідуального розвитку, генетики та медичної паразитології. Його можна використовувати в навчальному процесі за кредитно-модульною системою.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/15730
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри біологічної хімії та ветеринарної медицини

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Биология с основами генетики навч пособ.pdf
  Restricted Access
1,94 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.