Навчальні видання кафедри клiнiчної лабораторної дiагностики : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показниківЄрьоменко, Р. Ф.; Козар, В. В.; Литвинова, О. М.; Должикова, О. В.; Карабут, Л. В.; Литвиненко, Г. Л.; Березнякова, М. Є.; Даценко, О. Б.; Денищук, Г. П.; Постой, А. А.; Сівцева, Т. М.; Матвійчук, О. П.; Yeromenko, R. F.; Kozar, V. V.; Lytvynova, O. M.; Dolzhykova, O. V.; Karabut, L. V.; Lytvynenko, H. L.; Berezniakova, M. Ye.; Datsenko, O. B.; Denyshchuk, H. P.; Postoi, A. A.; Sivtseva, T. M.; Matviichuk, O. P.
2019Переддипломна практика в лабораторіях (патогістологічних, біохімічних, імунологічних, генетичних, цитологічних, санітарно-гігієнічних) для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: метод. рек. з переддипломної практики для студентівЄрьоменко, Р. Ф.; Должикова, О. В.; Литвиненко, Г. Л.; Литвинова, О. М.; Карабут, Л. В.; Матвійчук, О. П.; Постой, В. А.; Нечвоглод, Т. О.; Сівчева, Т. М.; Золотарьова, І. М.; Світайло, В. Ю.; Ерёменко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.; Litvinenko, G. L.; Karabut, L. V.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, Ye. P.; Postoii, V. A.; Nechvoglod, T. M.; Sivcheva, T. M.; Zolotariova, I. M.; Svitailo, V. Yu.
2019Педіатрія з оцінкою результатів досліджень-
2019Переддипломна практика в лабораторіях (біохімічній, клініко-діагностичній, санітарно-гігієнічній) для студентів спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування»: метод. рек. з виробничої практики для студентівЄрьоменко, Р. Ф.; Должикова, О. В.; Литвиненко, Л. В.; Литвинова, О. М.; Карабут, Г. Л.; Матвійчук, О. П.; Постой, В. А.; Нечвоглод, Т. О.; Сівчева, Т. М.; Золотарьова, І. М.; Світайло, В. Ю.
2019Акушерство з оцінкою результатів досліджень : навч. посіб.Паламарчук, О. О.; Паламарчук, В. В.; Єрьоменко, Р. Ф.; Ковальова, В. І.; Palamarchuk, O. O.; Palamarchuk, V. V.; Ерёменко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Ковалева, В. И.; Kovalova, V. I.
2018Ендокринологія з оцінкою результатів лабораторних дослідженьЄрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Eremenko, R. F.; Козар, В. В.; Козарь, В. В.; Kozar, V. V.; Крижна, С. І.; Крижная, С. И.; Kryzhna, S. I.; Литвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Березнякова, М. Є.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Карабут, Л. В.; Карабут, Л. В.; Karabut, L. V.; Литвиненко, Г. Л.; Литвиненко, А. Л.; Lytvynenko, H. L.; Ковальова, В. І.; Ковалева, В. И.; Kovalova, V. I.
2018Робочий зошит з дисципліни «Ендокринологія з оцінкою лабораторних досліджень» для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика»Єрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Козар, В. В.; Козар, В. В.; Kozar, V. V.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.
2018Робочий зошит з клінічної хімії для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика»Єрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Козар, В. В.; Козар, В. В.; Kozar, Р. Ф.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.
2019Клінічний аналіз сечі. Характеристика лабораторних показниківЄрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Березнякова, М. Є.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Карабут, Л. В.; Карабут, Л. В.; Karabut, L. V.; Литвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.; Ковальова, В. І.; Ковалева, В. И.; Kovalova, V. I.; Козар, В. В.; Козар, В. В.; Kozar, V. V.; Литвиненко, Г. Л.; Литвиненко, А. Л.; Litvinenko, A. L.; Матвійчук, О. П.; Матвийчук, Е. П.; Matviychuk, E. P.
2018Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт здобувачами вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика»Єрьоменко, Р. Ф.; Еременко, Р. Ф.; Eremenko, R. F.; Должикова, О. В.; Должикова, Е. В.; Dolzhykova, O. V.; Козар, В. В.; Козар, В. В.; Kozar, V. V.
2017Клинический анализ мочи. Характеристика лаборатрных показателейЕрьоменко, Р. Ф.; Супрун, Є. В.; Березнякова, М. Є.; Литвинова, О. М.; Карабут, Л. В.; Фоміна, Г. П.; Ковальова, В. І.; Козарь, В. В.; Паламарчук, О. О.; Литвиненко, А. Л.; Должикова, Е. В.; Должикова, О. В.; Dolzhykova, O. V.; Матвійчук, О. П.; Matviichuk, O. P.; Матвийчук Е. П.
2017Методи лабораторної діагностики спадкових хворобЄрьоменко, Р. Ф.; Супрун, Є. В.; Шегедин, М. Б.; Ковальова, В. І.; Литвинова, О. М.; Карабут, Л. В.; Козар, В. В.; Литвиненко, А. Л.; Крижна, С. І.; Березнякова, М. Є.; Еременко, Р. Ф.; Yeromenko, R. F.; Suprun, E. V.; Супрун, Э. В.; Shegedin, M. B.; Ковалева, В. И.; Kovalyova, V. I.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Karabut, L. V.; Kozar, V. V.; Litvinenko, G. L.; Літвіненко, Г. Л.; Крыжная, С. И.; Kryzhna, S. I.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.
2017Лабораторная диагностика. Клинический анализ кровиЄрьоменко, Р. Ф.; Супрун, Є. В.; Литвинова, О. М.; Березнякова, М. Є.; Карабут, Л. В.; Ковальова, В. І.; Фоміна, Г. П.; Литвиненко, Г. Л.; Еременко, Р. Ф.; Eremenko, R. F.; Suprun, E. V.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Karabut, L. V.; Ковалева, В. И.; Kovalyova, V. I.; Фомина, Г. П.; Fomina, G. P.; Litvinenko, G. L.; Литвиненко, А. Л.
2008Клиническая лабораторная диагностика : курс лекцийЗалюбовская, О. И.; Залюбовськая, О. І.; Zalyubovska, O.; Литвинова, О. Н.; Литвинова, О. М.; Lytvynova, O. M.; Киреев, И. В.; Кірeєв, І. В.; Kireev, I.; Зленко, В. В.; Зленко, В. В.; Zlenko, V.; Карабут, Л. В.; Карабут, Л. В.; Karabut, L. V.
2010Влияние лекарственных средств на лабораторные показателиЗалюбовська, О. І.; Залюбовская, О. И.; Zalyubovska, O.; Зленко, В. В.; Зленко, В. В.; Zlenko, V.; Березнякова, М. Є.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Литвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Фомина, Г. П.; Фомина, Г. П.; Fomina, G.
2010Лабораторні дослідження в педіатріїЗалюбовська, О. І.; Залюбовская, О. И.; Zalyubovska, O.; Фоміна, Г. П.; Фомина, Г. П.; Fomina, G.; Зленко, В. В.; Зленко, В. В.; Zlenko, V.; Березнякова, М. Є.; Березнякова, М. Е.; Berezniakova, M. Ye.; Литвинова, О. М.; Литвинова, О. Н.; Lytvynova, O. M.; Деримедвідь, Л. В.; Деримедведь, Л. В.; Deremedved, L.; Савіна, М. В.; Савина, М. В.; Savina, M.; Карабут, Л. В.; Карабут, Л. В.; Karabut, L. V.; Авідзба, Ю. Н.; Авидзба, Ю. Н.; Avidzba, Yu. N.; Яворська, О. М.; Яворска я, О. Н.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16