Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21602
Title: Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників
Authors: Єрьоменко, Р. Ф.
Козар, В. В.
Литвинова, О. М.
Должикова, О. В.
Карабут, Л. В.
Литвиненко, Г. Л.
Березнякова, М. Є.
Даценко, О. Б.
Денищук, Г. П.
Постой, А. А.
Сівцева, Т. М.
Матвійчук, О. П.
Yeromenko, R. F.
Kozar, V. V.
Lytvynova, O. M.
Dolzhykova, O. V.
Karabut, L. V.
Lytvynenko, H. L.
Berezniakova, M. Ye.
Datsenko, O. B.
Denyshchuk, H. P.
Postoi, A. A.
Sivtseva, T. M.
Matviichuk, O. P.
Keywords: лабораторна діагностика;гематологічний аналізатор
Issue Date: 2019
Bibliographic description (Ukraine): Правила роботи на гематологічному аналізаторі. Оцінка індексних показників : методичні рекомендації для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» / Р. Ф. Єрьоменко та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2020. – 48 с.
Abstract: У методичних рекомендаціях наведена інформація про особливості роботи гематологічного аналізатора, проведення преаналітичного, аналітичного, постаналітичного етапів при дослідженні зразків крові на приладі. Наведена інформація про індексні показники, які отримують при дослідженні крові на аналізаторі гематологічному. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» для здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика». Методичні рекомендації призначені для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» освітньої програми «Лабораторна діагностика» з дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика».
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21602
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри клiнiчної лабораторної дiагностики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Меторд реком Гематол аналізатор.pdf
  Restricted Access
1,53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.