Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16598
Title: Аптечна технологія ліків
Other Titles: Аптечная технология лекарств
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Семченко, К. В.
Марченко, М. В.
Половко, Н. П.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Семченко, К. В.
Марченко, М. В.
Polovko, N. P.
Vyshnevska, L. І.
Zuykina, S. S.
Semchenko, K. V.
Marchenko, М. V.
Keywords: аптечна технологія ліків;аптечная технология лекарств;pharmacy technology of medicines;методичні рекомендації;методические рекомендации;methodical recommendations
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Аптечна технологія ліків: метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 45 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях представлено структурований за змістовими модулями матеріал з дисципліни «Технологія ліків» модулю «Аптечна технологія ліків». Видання містить програмні питання дисципліни, перелік знань, вмінь, практичних навичок, рецептурні прописи. Наведені приклади білетів до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти з еталонами відповідей і критеріями оцінювання. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, допоможе здобувачам вищої освіти якісно підготуватись до аудиторного контролю якості самостійної роботи з аптечної технології ліків Видання рекомендовано для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів.
Description: Основний вид навчальної роботи здобувача вищої освіти заочної форми навчання – самостійне вивчення матеріалу за навчально-методичними виданнями (підручниками, навчальними посібниками, практичними керівництвами та методичними рекомендаціями). Методичні рекомендації містять програмні теоретичні питання, що допоможуть зосередити увагу здобувачів вищої освіти на необхідному обсязі матеріалу. Представлений матеріал структурований за видами лікарських форм. Приклад білету та еталон відповіді до нього дадуть змогу структурувати відповідь та вичерпно відповісти на запитання, поставлені в білеті. Перелік практичних навичок, які необхідно засвоїти для успішного складання підсумкового модульного контролю, допоможуть скоординувати практичну діяльність здобувачів вищої освіти заочної форми навчання та, в подальшому успішно скласти практично-орієнтований Державний іспит. Ознайомившись з викладеним структурованим матеріалом, наведеним у виданні, здобувач вищої освіти буде мати змогу самостійно підготуватись до проведення аудиторного контролю якості самостійної роботи, враховуючи всі види робіт, передбачені програмою. Критерії оцінювання дадуть можливість здобувачам вищої освіти критично оцінити рівень своїх знань та, за необхідності, підкорегувати їх і, в повному обсязі, засвоїти теоретичний матеріал та практичні навички, передбачені програмою дисципліни. З огляду на актуальність представленого матеріалу видання може бути рекомендовано для використання в навчальному процесі фармацевтичних вузів і факультетів з заочною формою навчання.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16598
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
АКРС укр.pdf636,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.