Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16602
Title: Аптечна технологія ліків
Other Titles: Аптечная технология лекарств
Authors: Половко, Н. П.
Вишневська, Л. І.
Зуйкіна, С. С.
Семченко, К. В.
Ромась, К. П.
Марченко, М. В.
Коноваленко, І. С.
Половко, Н. П.
Вишневская, Л. И.
Зуйкина, С. С.
Ромась, Е. П.
Марченко, М. В.
Коноваленко, И. С.
Polovko, N. P.
Vyshnevska, L. I.
Vishnevskaya, L. I.
Zuykina, S. S.
Semchenko, K. V.
Romas, K. P.
Marchenko, М. V.
Konovalenko, I. S.
Keywords: методичні рекомендації;методические рекомендации;guidelines;аптечна технологія ліків;аптечная технология лекарств;pharmacy medicine technology
Issue Date: 2018
Bibliographic description (Ukraine): Аптечна технологія ліків : метод. рек. до підсумкового модульного контролю з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти спец. «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 47 с.
Abstract: В методичних рекомендаціях представлено структурований матеріал з дисципліни «Технологія ліків» модулю «Аптечна технологія ліків». Видання містить програмні питання дисципліни, перелік знань, вмінь, практичних навичок, рецептурні прописи. Наведені приклади білетів для підсумкового модульного контролю з еталонами відповідей і критеріями оцінювання. Матеріал, викладений у методичних рекомендаціях, допоможе здобувачам вищої освіти якісно підготуватись до підсумкового модульного контролю. Методичні рекомендації рекомендовані для здобувачів вищої освіти фармацевтичних вищих навчальних закладів та факультетів для підвищення рівня засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних умінь і навичок, необхідних у подальшій професійній діяльності провізора при виготовленні екстемпоральних лікарських засобів.
Description: В умовах ринкової економіки та жорсткої конкуренції кваліфікаційному зростанню здобувача вищої освіти приділяється велика увага. З кожним роком збільшуються вимоги до рівня теоретичної підготовки та оволодіння практичними навичками майбутніми фахівцями фармацевтичної галузі. Представлене видання допоможе здобувачам вищої освіти систематизувати та узагальнити знання з технології екстемпоральних лікарських препаратів, контролю їх якості та оформлення до відпуску. Наведені приклади білетів та еталонів відповідей до них допоможуть скерувати діяльність студента на успішну здачу підсумкового модульного контролю. Критерії оцінювання теоретичних знань та практичних навичок дадуть змогу студентам об’єктивно оцінити рівень своєї підготовки до підсумкового модульного контролю та, за необхідності, вчасно підкорегувати його відповідно до вимог програми дисципліни. Отримані та узагальнені знання та відпрацьовані практичні навички дадуть змогу здобувачам вищої освіти успішно підготуватись до підсумкового модульного контролю, відповідати сучасним вимогам фармацевтичної галузі.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16602
Appears in Collections:Навчальні видання кафедри АТЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР ПМК 19.02.pdf654,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.