Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18471
Title: Формування психологічної компетентності сучасного фахівця під час виробничої практики
Other Titles: Формирование психологической компетентности современного специалиста во время производственной практики
Authors: Пляка, Л. В.
Вереітіна, О. А.
Plyaka, L. V.
Vereitina, О. А.
Пляка, Л. В.
Вереитина, О. А.
Keywords: виробнича практика;психологічна компетентність;производственная практика;психологическая компетентность
Issue Date: 2018
Publisher: НФаУ
Bibliographic description (Ukraine): Пляка, Л. В. Формування психологічної компетентності сучасного фахівця під час виробничої практики / Л. В. Пляка, О. А. Вереітіна // Актуальні питання практичної підготовки здобувачів вищої освіти в Україні та за кордоном : матеріали наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 26 квіт. 2018 р. - Х. : НФаУ, 2018. - С. 46-48.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18471
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46-48.pdf313,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.