Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21424
Title: Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська»
Authors: Пазюк, Д.-М. В.
Журавель, І. О.
Кисличенко, О. А.
Бурда, Н. Є.
Paziuk, D.-M. V.
Zhuravel', І. О.
Журавель, И. А.
Кисличенко, А. А.
Kyslychenko, O. A.
Burda, N. Ye.
Бурда, Н. Е.
Keywords: морква посівна;газова хроматографія;сорт «Яскрава»;сорт «Нантська харківська»;трава;коренеплоди;леткі сполуки
Issue Date: 2017
Bibliographic description (Ukraine): Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська» / Д.-М. В. Пазюк, І. О. Журавель, О. А. Кисличенко, Н.Є. Бурда // ScienceRise: Pharmaceutical Science. - 2017. - № 3 (7). - Р. 32-37.
Abstract: Морква посівна – рослина, яка широко культивується в багатьох країнах світу як харчова рослина. Си-ровина цієї рослини виявляє спазмолітичну, антимікробну, цитотоксичну, протипаразитарну, кардіопротекторну, гепатопротекторну активність. Сировина моркви посівної в Україні є нефармакопейною, тому потребує поглибленого фармакогностич-ного вивчення. Крім того, актуальним є дослідження найбільш поширених в Україні її сортів, а саме «Яскрава» та «Нантська харківська». Метою дослідження було вивчення компонентного складу летких фракцій трави та коренеплодів морк-ви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська». Методи дослідження. Вивчення летких фракцій сировини моркви посівної проводили методом газової хроматографії. Результати дослідження. В результаті проведеного дослідження ідентифіковано у леткій фракції трави моркви посівної сорту «Яскрава» 32 сполуки, у леткій фракції коренеплодів цього ж сорту – 34 сполуки, у леткій фракції трави моркви посівної сорту «Нантська харківська» – 20 речовин, у корене-плодах даного сорту – 39. У всіх досліджуваних летких фракціях у великій кількості знаходилися каріофілен та каріофілен оксид. У всіх об’єктах дослідження встановлено наявність сесквітерпенового спирту каротолу. Висновки. За результатами проведеного дослідження в досліджуваних об’єктах моркви посівної вста-новлено маркерну сполуку – каротол. Одержані дані можуть бути використані при стандартизації трави та коренеплодів моркви посівної сортів «Яскрава» та «Нантська харківська»
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/21424
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри ХПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104398-223601-1-PB.pdf429,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.