Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22495
Title: Важливість вивчення дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» у системі підготовки здобувачів Вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія»
Authors: Єрьоменко, Р. Ф.
Еременко, Р. Ф.
Yeromenko, R. F.
Keywords: фізична терапія;физическая терапия;рhysical therapy;ерготерапія;эрготерапия;стандарт вищої освіти;стандарт высшего образования;ergotherapy;higher education standard
Issue Date: 2020
Bibliographic description (Ukraine): Єрьоменко, Р. Ф. Важливість вивчення дисципліни «Клінічна та функціональна діагностика» у системі підготовки здобувачів Вищої освіти за спеціальністю «227 Фізична терапія, ерготерапія» / Р. Ф. Єрьоменко // Сучасні тенденції спрямовані на збереження здоров’я людини : зб. тез наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю, присвяч. пам'яті проф. О. В. Пєшкової, м. Харків, 23-24 квітня 2020 р. - Харків, 2020. – С. 58-59.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/22495
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збiрник_тез_до_конференцii-8.pdf345,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.