Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23460
Title: Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії
Authors: Горяча, О. В.
Кашпур, Н. В.
Ковальова, А. М.
Ільїна, Т. В.
Волянський, А. Ю.
Комісаренко, А. М.
Абдулкафарова, Е. Р.
Грудько, І. В.
Очкур, О. В.
Ісакова, Т. І.
Горячая, О. В.
Кашпур, Н. В.
Волянский, А. Ю.
Ильина, Т. В.
Ковалева, А. М.
Комиссаренко, А. Н.
Абдулкафарова, Э. Р.
Грудько, И. В.
Очкур, А. В.
Исакова, Т. И.
Goryacha, O. V.
Kashpur, N. V.
Ilina, T. V.
Kovaleva, A. M.
Volanskyi, A. Yu.
Komisarenko, A. M.
Abdulkafarova, E. R.
Grudko, I. V.
Ochkur, O. V.
Isakova, T. I.
Keywords: Galium verum;антимікробна активність
Issue Date: 2011
Bibliographic description (Ukraine): Патент на корисну модель № 64792 України МПК A61K 36/74, A61K 135/00, A61P 31/04. Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії / Горяча О. В., Кашпур Н. В., Ільїна Т. В., Волянський А. Ю., Комісаренко А. М., Абдулкафарова Е. Р., Грудько І. В., Очкур О. В., Ковальова А. М., Ісакова Т. І., заявник та патентоутримувач НФаУ. – № u2011 02089; заявл. 22.02.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22.
Abstract: Спосіб одержання ліпофільного комплексу антимікробної дії шляхом багаторазової екстракції рослинної сировини органічним розчинником з наступним упарюванням до видалення екстраген- та і отриманням сухого залишку, який відрізня- ється тим, що як сировину використовують траву підмаренника справжнього (Galium verum L.), екст- ракцію здійснюють хлороформом при загальному співвідношенні сировина : екстрагент - 1:10-1:12 до знебарвлення розчинника, при постійно підтриму- ваній температурі 55-60 °С, з рециркуляцією екст- рагента у замкненому циклі протягом 28-32 годин.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/23460
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фармакогнозії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64792.pdf155,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.