Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28159
Title: Обґрунтування доцільності дослідження гепатотоксичного впливу комбінації парацетамолу та N-ацетил-D-глюкозаміну
Authors: Зупанець, І. В.
Рубан, О. А.
Шебеко, С. К.
Keywords: хронічний біль;гепатотоксичність;глюкозамін;парацетамол
Issue Date: 2022
Bibliographic description (Ukraine): Зупанець, І. В. Обґрунтування доцільності дослідження гепатотоксичного впливу комбінації парацетамолу та N-ацетил-D-глюкозаміну / І. В. Зупанець, О. А. Рубан, С. К. Шебеко // Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини іфармації : тези доп. ІV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених з міжнар. участю, м. Харків, 19 трав. 2022 р. – Харків : Вид-во НФаУ, 2022. – С. 166-167.
Abstract: Близько 20 % населення Європи страждає на хронічний біль слабкої чи помірної інтенсивності. Відповідно до міжнародних рекомендацій (ВООЗ, Medscape, Німецьке товариство загальної та сімейної медицини тощо) та уніфікованого клінічного протоколу паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі в Україні, препаратами першої лінії терапії є засоби на основі парацетамолу (ПАР). Вибір ПАР обумовлений меншою кількістю побічних ефектів у порівнянні з НПЗЗ, насамперед таких, як гастро- та кардіотоксичність. Проте суттєвим недоліком ПАР є гепатотоксичність при тривалому лікуванні та/або застосуванні великих доз, що потрібно враховувати при створені нових лікарських засобів. За даними літератури, сумісне застосування ПАР з N-ацетил-D-глюкозаміном (ГА) зменшує гепатотоксичність та потенціює анальгетичний ефект ПАР.
URI: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/28159
Appears in Collections:Тези доповідей співробітників НФаУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
166-167.pdf281,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.